Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond wenst onderstaand bericht voor ingang van de competitie te verspreiden onder haar leden en roept dan ook iedereen op om dit bericht zoveel mogelijk te delen.

Tijdens de ALV van de NDB van 16 juni jl. is er door de leden ingestemd met het gebruik van LED surround verlichting tijdens competitie- en bekerwedstrijden van de lokale dartsbonden.

De richtlijn vanuit NDB schrijft voor dat:

“ Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘LED surround verlichting’ dan dient de gemeten lichtsterkte op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn. Daarnaast dient de verticale afstand van de bull tot de bovenste rand van de surround minstens 27,5 centimeter te zijn. Dit geldt bij een diepte van de surround van 9,5 cm of kleiner. Elke 0,5 cm extra diepte geeft een stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de bull tot de rand van de surround.”

Omdat de wedstrijdbaancommissie alle locaties reeds heeft bezocht zal er tot nader order geen herkeuring plaatsvinden indien men besluit om gebruik te maken van dergelijke LED verlichting. Tijdens de bestuursvergadering van de RDB op woensdag 22 augustus jl. is er besloten om voor het seizoen 2018 – 2019 een gedoogbeleid toe te passen. Dit betekent dat het gebruik van led surround verlichting wordt gedoogd. Er mogen dus competitiewedstrijden worden gespeeld op banen die zijn voorzien van dergelijke verlichting. 

Dit mag alleen als beide teams het hiermee eens zijn. Weigert een team met surround verlichting te spelen dan moet er onder de normale lichtbronnen worden gespeeld conform reglement van de RDB. Alleen surround verlichting is dus nog niet toegestaan, er moeten altijd twee normale lichtbronnen aanwezig zijn! 

Tijdens de eerstvolgende ALV van de RDB zal de NDB-richtlijn officieel ter stemming gebracht worden onder de leden, om deze richtlijn al dan niet voorbij het seizoen 2018 – 2019 officieel in de reglementen op te nemen.

Voor vragen kunt u terecht bij de wedstrijdleiding Danny Weijman, via 06 52 89 13 95 of wedstrijden@rdbdarts.nl