Geachte RDB-leden,

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op.
Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe virus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven.

Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dat is een belangrijke doelstelling die wij van harte ondersteunen.

De adviezen die het RIVM eerder gaf om verspreiding van het virus te voorkomen, blijven van kracht. Het gaat daarbij vooral om de algemene hygiënemaatregelen en de oproep om geen handen te schudden. In Noord-Brabant geldt bovendien het RIVM advies om bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Ook adviseert het RIVM om zoveel mogelijk thuis te werken en om bezoek aan drukke plaatsen te vermijden. Inmiddels zijn in Noord-Brabant nieuwe maatregelen voor evenementen afgekondigd.

Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert de Rivierenland Darts Bond om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord-Brabant alle wedstrijden tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Hiermee geven we spelers woonachtig in Noord-Brabant de gelegenheid om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend.

Het bestuur raadt iedereen bij toekomstige ontwikkelingen aan de instructies van RIVM en de overheid nadrukkelijk te volgen.

Wat betekent dit voor nu:

  • Alle wedstrijden die plaats zouden vinden in Noord-Brabant dienen te worden verzet tot nader order, het overeenkomen van een nieuwe datum is vooralsnog niet mogelijk doordat er mogelijk nieuwe of langdurige maatregelen van kracht zullen zijn;
  • Spelers woonachtig in Noord-Brabant worden geacht niet deel te nemen aan wedstrijden buiten Noord-Brabant;
  • Indien een team onvoldoende spelers ter beschikking heeft als gevolg van deze maatregel is men vrij om de wedstrijd te verzetten onder dezelfde voorwaarden als de wedstrijd in Noord-Brabant gespeeld zou worden;
  • Deze wedstrijden tellen niet mee voor het maximaal te verzetten wedstrijden;
  • De wedstrijdleiding houdt voor de wedstrijden uit deze periode niet vast aan de regel van 28 dagen, een nieuwe datum dient hierdoor na opheffing van de beperkingen gecommuniceerd te worden via wedstrijden@rdbdarts.nl;
  • Alle vragen omtrent wedstrijden graag richten aan de wedstrijdleider.

Uiteraard staat los van alle opgelegde maatregelen ook gezond verstand voorop, indien men buiten Noord-Brabant last heeft van de genoemde symptomen en hierdoor onvoldoende spelers tot zijn beschikking heeft kan deze wedstrijd verzet worden onder de genoemde voorwaarden.

Met sportieve groet,

Bestuur RDB