Geachte leden,

Onlangs heeft Danny Weijman het bestuur te kennen gegeven niet langer door te willen als wedstrijdleider van de Rivierenland Darts Bond. Wij bedanken Danny voor zijn inzet in de afgelopen tijd.

Aangezien de wedstrijdleider essentieel is voor het juist verlopen van de competitie zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider. In onderstaande vacature staat de functie uitgebreid beschreven. Zonder de wedstrijdleider kan de competitie niet van start gaan! Wij hopen op jullie medewerking!

Vacature Algemeen bestuurslid (wedstrijdsecretaris)

Binnen het bestuur van de RDB is de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor de algehele leiding van
onze competities, bekertoernooien en andere wedstrijden onder auspiciën van de RDB. De
wedstrijdsecretaris staat in nauw contact met de leden en treed daadkrachtig op bij problemen als
gevolg van wedstrijden. De wedstrijdsecretaris committeert zich aan het meerjarenbeleid van het
dagelijks bestuur van de RDB. In dit kader stelt het bestuur het jaarbeleid op het gebied van
verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de algemene ledenvergadering (ALV)
gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor het beheer en functioneren van competities,
financiën, vrijwilligers en (bonds)organisatie.
De leden van het bestuur worden statutair benoemd door de ALV. De zittingsduur van een bestuurslid
is 3 jaar. Conform de door de RDB onderschreven reglementen, kan een bestuurslid voor een nieuwe
termijn herkozen worden.
De Rivierland Darts Bond is per direct op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris.
Generieke eisen:

• In staat zijn tot open en eerlijke communicatie
• Betrouwbaar en integer zijn
• ‘Wij’ gevoel kunnen creëren met collega-bestuursleden en zich committeren aan genomen
bestuursbesluiten.
• Betrokkenheid
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
• Sterk in je schoenen staan bij lastige keuzes (besluitvaardigheid)
Specifieke eisen:
• Kennis van Google Suite en Microsoft Office
• Kennis van of bereid zijn kennis op te doen van RDB reglementen
• Mooi meegenomen: knowhow van Teambeheer

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

De wedstrijdsecretaris draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele leiding van de competitie- en
bekerwedstrijden. Is het aanspreekpunt voor het bijhouden en regelen van de uitslagen van de
competitie- en bekerwedstrijden. Is verantwoordelijk voor het verzorgen van updates van belangrijke
wijzigingen van teams die deelnemen aan de competitie of bekercompetitie. Daarnaast is de
wedstrijdsecretaris belast met het beoordelen van het wedstrijdformulier indien er in teambeheer geen
match is na het invullen van de scores door beide teams en dient hij/zij te bemiddelen bij problemen
die ontstaan bij het verzetten van wedstrijden. De wedstrijdsecretaris valt onder de verantwoording van de secretaris van het dagelijks bestuur.

Overige informatie:

De RDB bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met
algemeen bestuursleden. Als onderdeel van het bestuur draagt de wedstrijdsecretaris een
voorbeeldfunctie, beheers je de reglementen als geen ander en neem je deel aan
bestuursvergaderingen. De selectieprocedure wordt geleid door het dagelijks bestuur. Een
sollicitatiegesprek is onderdeel van de procedure en zodra er een keuze is gemaakt door het huidige
dagelijks bestuur, zal de nieuwe beoogde wedstrijdsecretaris ad interim toetreden tot het bestuur. Om
de termijn te starten zal de wedstrijdsecretaris worden voorgedragen aan de leden tijdens de
eerstvolgende (B)ALV, waarbij de leden met een meerderheid ‘voor’ dienen te stemmen om
daadwerkelijk toe te treden tot het bestuur van de RDB. De functie is onbezoldigd.
Reacties:

Indien u in aanmerking wilt komen voor deze boeiende bestuursfunctie dan kunt u een reactie sturen
naar secretaris@rdbdarts.nl.