In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking zijn ook wij de afgelopen weken druk bezig geweest om onze vereniging in compliance te brengen zoals dat met een duur woord heet.

In simpel Nederlands gezegd hebben we een stappenplan gevolgd welke ons door de NDB is aangeraden.
Dit 12-stappenplan zorgde ervoor dat we alle gegevens in kaart hebben moeten brengen.

Op basis van deze gegevens hebben we diverse acties moeten ondernemen.

  • Zo hebben we het oude papieren archief versnipperd en verbrand,
  • Diverse bestanden zijn beveiligd,
  • Vrijwilligersverklaring gemaakt,
  • Privacypolicy gemaakt,
  • Het software landschap is in kaart gebracht,
  • Hardware beveiligd,
  • Software updates en beveiliging is ingesteld.

Ook zijn we bezig om met onze gegevensverwerker een geschikte verwerkersverklaring op te stellen en hebben we als bond diverse scholingsvideo’s bekeken.

Al met al een flinke klus dus. Gelukkig kunnen we zeggen dat we varkentje toch schoon gekregen hebben!

Heb je vragen rondom de AVG, dan kun je mailen naar privacy@rdbdarts.nl
Heb je zin om onze privacy policy te lezen?