Het inschrijven van nieuwe teamleden is vanaf nu tot 1 maart 2019 weer mogelijk. Wij willen alle teams er nadrukkelijk op wijzen hun nieuwe leden op tijd in te schrijven. De verwerkingstijd van een nieuwe inschrijving is 2 tot 4 dagen. Wij doen géén spoedinschrijvingen. Dezelfde avond nog een speler mee laten doen kan dus niet. Ook is het niet mogelijk pasjes bij de Ledenadministratie af te halen. Pasjes worden uitsluitend per post verstuurd en een speler is pas speelgerechtigd als een pasje door de captain is ontvangen. Hierop zullen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Wij danken alle teams vast voor de medewerking.