Vacatures

VACATURES RIVIERENLAND DARTS BOND

De Rivierenland Darts Bond (hierna: R.D.B.) is een dartsvereniging uit Nijmegen en omgeving met circa 1.000 leden. Als dartsvereniging organiseren wij een jaarlijkse competitie die bestaat uit vier divisies en verschillende team- en individuele toernooien. De vereniging wordt geleid door een gedreven bestuur aangevuld met adviserende en uitvoerende commissies. Op dit moment zoekt het bestuur versterking op de volgende vlakken:

VACATURE COMMISSIELEDEN R.D.B.

Op ruim 850 leden is 6 bestuursleden uiteraard een beperkte vertegenwoordiging en schakelt het bestuur dan ook graag met alle andere leden om input te krijgen vanuit enkele commissies. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe commissieleden om zo intensiever te kunnen schakelen met input vanuit leden om de R.D.B. zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden!

De commissies in het kort:

  • Tuchtcommissie: Het rechtsorgaan van de R.D.B. Indien het bestuur, een individueel lid, meerdere leden of een heel team het niet eens zijn met een genomen beslissing kan de onafhankelijke tuchtcommissie worden ingeschakeld om te beoordelen of de reglementen correct zijn toegepast of dat een beslissing dient te worden aangepast of teruggedraaid.
  • Reglementencommissie: Iedere vereniging kent basisafspraken in de vorm van reglementen. In ons geval gaat dit om het wedstrijd-, beker-, speelgelegenhedenreglement en nog wel meer. Deze reglementen zijn regelmatig aan onderhoud toe, niet alleen om de reglementen mee te laten groeien met de tijd waar we in leven maar juist ook om onze bond zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
  • Toernooicommissie: Ieder jaar wil de R.D.B. een zo aantrekkelijk mogelijk toernooiprogramma aanbieden. Zowel voor onze teams als individuele leden willen wij ieder jaar voor zoveel mogelijk leden toffe evenementen organiseren. Door zitting te nemen in deze commissie praat je mee over de inhoud van het programma.
  • Jeugdcommissie: Hoewel onze bond voornamelijk bestaat uit leden van 18 jaar en ouder mogen wij de jeugd ook zeker niet vergeten. Zij zijn immers de leden van de toekomst! In deze commissie praat je mee over de evenementen en competities die wij organiseren voor de jeugd, welke zaken nu hip en tof zijn en wat er in de toekomst gedaan kan worden om zoveel mogelijk jeugdleden aan het darten te krijgen bij de R.D.B.

Welk leden zoeken wij?

  • Leden met een mening en leuke ideeën!
  • Leden die bereid zijn om vrije tijd te steken in het uitwerken van zijn of haar ideeën in samenspraak met het bestuur

Hoe kun je je aanmelden?

  • Stuur een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl en vertel in welke commissie(s) je zitting wenst te nemen.
  • Dit kan tijdens iedere Algemene Ledenvergadering.

Wij kijken uit naar de reacties!

Met vriendelijke groet,

Bestuur R.D.B.

 

 

 

 

AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS R.D.B.

 

Basisbegrippen:

  • Structurele vrijwilliger:

Vrijwilliger die op basis van regelmatigheid zichzelf inzet voor kerntaken binnen de vereniging

  • Incidentele vrijwilliger:

Vrijwilliger die zich beperkt en incidenteel inzet voor het uitvoeren van vrijwilligers- en/of commissietaken

Behoudens enkele uitzonderingen wordt door de R.D.B. geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 

Voor structurele vrijwilligers geldt dat voldaan dient te worden aan het aannamebeleid. Dit bestaat uit:

– Kennismakingsgesprek

– Lid zijn of worden van de RDB

– Ondertekenen vrijwilligersverklaring

– Akkoordverklaring tekenen huishoudelijk reglement (incl. sancties voor eventueel grensoverschrijdend gedrag)

– Indien jeugdbegeleiding tot takenpakket behoort; aanvraag VOG.