Vacatures

VACATURE COMMISSIELEDEN R.D.B.

De Rivierenland Darts Bond (hierna: R.D.B.) is een dartsvereniging uit Nijmegen met circa 1100 leden. Als dartsvereniging organiseren wij een jaarlijkse competitie die bestaat uit vier klassen en toernooien die meetellen voor de jaarlijkse R.D.B.-ranking.

Het bestuur is belast met het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij gaat het om het draaiende houden van de lopende competities en toernooien maar ook zeker over het doorontwikkelen van de bond voor de toekomst. Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden, waarvan 3 ad-interim zijn benoemd. Op ruim 1100 leden is dit uiteraard een beperkte vertegenwoordiging en schakelt het bestuur dan ook graag met alle andere leden om input te krijgen vanuit enkele commissies. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe commissieleden om zo intensiever te kunnen schakelen met input vanuit leden om de R.D.B. zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden!

De commissies in het kort:

  • Tuchtcommissie: Het rechtsorgaan van de R.D.B. Indien het bestuur, een individueel lid, meerdere leden of een heel team het niet eens zijn met een genomen beslissing kan de onafhankelijke tuchtcommissie worden ingeschakeld om te beoordelen of de reglementen correct zijn toegepast of dat een beslissing dient te worden aangepast of teruggedraaid.
  • Reglementencommissie: Iedere vereniging kent basisafspraken in de vorm van reglementen. In ons geval gaat dit om het wedstrijd-, beker-, speelgelegenhedenreglement en nog wel meer. Deze reglementen zijn regelmatig aan onderhoud toe, niet alleen om de reglementen mee te laten groeien met de tijd waar we in leven maar juist ook om onze bond zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
  • Toernooicommissie: Ieder jaar wil de R.D.B. een zo aantrekkelijk mogelijk toernooiprogramma aanbieden. Zowel voor onze teams als individuele leden willen wij ieder jaar voor zoveel mogelijk leden toffe evenementen organiseren. Door zitting te nemen in deze commissie praat je mee over de inhoud van het programma.
  • Jeugdcommissie: Hoewel onze bond voornamelijk bestaat uit leden van 18 jaar en ouder mogen wij de jeugd ook zeker niet vergeten. Zij zijn immers de leden van de toekomst! In deze commissie praat je mee over de evenementen en competities die wij organiseren voor de jeugd, welke zaken nu hip en tof zijn en wat er in de toekomst gedaan kan worden om zoveel mogelijk jeugdleden aan het darten te krijgen bij de R.D.B.

Welk leden zoeken wij?

  • Leden met een mening en leuke ideeën!
  • Leden die bereid zijn om vrije tijd te steken in het uitwerken van zijn of haar ideeën in samenspraak met het bestuur

Hoe kun je je aanmelden?

  • Stuur een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl en vertel in welke commissie(s) je zitting wenst te nemen.
  • Dit kan tijdens iedere Algemene Ledenvergadering.

Wij kijken uit naar de reacties!

Met vriendelijke groet,

Bestuur R.D.B.