Vacatures

VACATURES RIVIERENLAND DARTS BOND

De Rivierenland Darts Bond (hierna: R.D.B.) is een dartsvereniging uit Nijmegen en omgeving met circa 1100 leden. Als dartsvereniging organiseren wij een jaarlijkse competitie die bestaat uit vier divisies en verschillende team- en individuele toernooien.

Het bestuur is belast met het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij gaat het om het draaiende houden van de lopende competities en toernooien maar ook zeker over het doorontwikkelen van de bond voor de toekomst. Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden. Richting de aankomende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 augustus verloopt de termijn van 4 bestuursleden, te weten voorzitter Stef Onderstal, secretaris Nick Pol en algemeen bestuursleden Jolanda Schotte en Sander Voz. Hierdoor is het bestuur op zoek naar nieuwe kandidaten.

Tot op heden hebben er zich 3 kandidaten gemeld voor de functie van voorzitter (Nick Pol), secretaris (Kristy Deckers) en algemeen bestuurslid (Guido Boskeljon). Het staat alle leden echter vrij om zich eveneens kandidaat te stellen voor voornoemde functies, waarvoor hieronder de vacatures te vinden zijn:

VOORZITTER R.D.B.

 Als voorzitter van de RDB ben je de spil van de vereniging en belast met:

  1. Het voorzitten van alle bestuursvergaderingen en de ALV.
  2. De zorg voor het uitvoeren van alle, in voormelde vergaderingen, genomen besluiten.
  3. De zorg voor stipte naleving van de statuten en reglementen.
  4. De zorg voor het naar behoren uitvoeren van alle taken van het bestuur.
  5. De zorg voor stipte naleving van het in samenspraak met het bestuur opgestelde beleidsplan.
  6. Het onderhouden van alle contacten met leden uit alle geledingen van de RDB.
  7. Het coördineren van de verschillende bestuurstaken en -portefeuilles.
  8. Het onderhouden van alle externe contacten met bijvoorbeeld de NDB, andere dartverenigingen en sponsoren.
  9. Het volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
  10. Het actief werven van vrijwilligers voor de vereniging.

Profiel

Jij beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten, zoals het kunnen voorzitten van vergaderingen, het uitzetten van de grote lijnen in een beleidsplan, waarbij de juiste details gericht op het doorontwikkelen van onze vereniging niet uit het oog verloren raken. Jij bent in staat om mensen aan te sturen, te motiveren en waarderen. Het kunnen delegeren, oplossingsgericht denken en planmatig kunnen werken is zeker een vereiste. Jij bent in staat om met de andere bestuursleden een meerjarenbeleid te maken. Jij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Tot slot draag jij onze vereniging een warm hart toe.

Wil jij als voorzitter het bestuur van de RDB versterken? Stel je dan kandidaat met een korte motivatie waarom jij de geschikte persoon bent via een e-mailbericht naar voorzitter@rdbdarts.nl en zorg ervoor dat je aanwezig kunt zijn op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 augustus!

======================================================================================================================================

SECRETARIS R.D.B.

Als secretaris ondersteun je het bestuur en ben je belast met:

 1. De zorg voor de algehele correspondentie.
    • Intern: opstellen en beheer van documenten, uitnodigingen en overeenkomsten, tevens het behandelen van brieven en e-mailberichten van leden en bestuursleden
    • extern: opstellen en beheer van documenten, uitnodigingen en overeenkomsten bedoeld voor externe partijen die op geen enkele wijze lid of onderdeel van de bond zijn, tevens het behandelen van brieven en e-mailberichten ontvangen van externe partijen.
    • NDB: behandelen van alle inkomende stukken vanuit de N.D.B., aanbieden aan het juiste bestuurslid of lid van de vereniging en het verzorgen van de gevraagde antwoorden op vraagstukken.
 2. Het op schrift vastleggen van alle besluiten die genomen zijn door bestuur c.q. de ALV.
 3. Het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en ALV.
 4. Het informeren van alle bestuursleden omtrent de datum, locatie en aanvangstijdstip van de bestuursvergaderingen.
 5. Het opstellen van de notulen van de bestuursvergaderingen, wijst tevens een vervanger aan bij eventuele afwezigheid.
 6. Het bijwonen van alle bestuursvergaderingen en de ALV.
 7. Het opstellen en beheren van alle vrijwilligers- en geheimhoudingsverklaringen opgesteld uit naam van het dagelijks bestuur
 8. Het bevestigen van dossiervorming betreft bestuur aanvragen, bondsstrafzaken, (voorgenomen) bestuursbesluiten en opvolging agendapunten ALV (die doorgevoerd dienen te worden in de statuten en/of reglementen van de RDB).
 9. De zorg voor het archief, waarin alle afschriften en kopieën van genomen besluiten, boetes en straffen c.q. veroordelingen en ingekomen en uitgaande stukken bewaard worden.
 10. Het opstellen van een schriftelijk jaarverslag.
 11. Het onderhouden van contacten met de webmaster van de website van de RDB in verband met aanpassingen/verbeteringen.
 12. Het onderhouden van de contacten met de NDB en de KvK.
 13. Het bijhouden van een rooster van de bestuursleden voor het aftreden en eventuele herverkiezing. Zittingstijd is 3 jaar per bestuurslid.

Profiel

Jij bent een accuraat persoon, die er graag voor zorgt dat alle administratieve zaken op orde zijn. Je beschikt over organisatorische kwaliteiten en schroomt niet om het bestuur te voorzien van adviezen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een echte teamplayer die een harmonische samenwerking binnen alle geledingen van het bestuur ambieert en stimuleert.

Wil jij als secretaris het bestuur ondersteunen? Stel je dan kandidaat met een korte motivatie waarom jij de geschikte persoon bent via een e-mailbericht naar voorzitter@rdbdarts.nl en zorg ervoor dat je aanwezig kunt zijn op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 augustus!

======================================================================================================================================

VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID

Het bestuur van de RDB bestaat uit twee takken; het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) aangevuld met algemeen bestuursleden die allen één of meerdere portefeuilles onder hun hoede krijgen. Met het vertrek van Jolanda en Sander als algemeen bestuursleden is er behoefte aan vers bloed en staat het bestuur open voor iedereen met ideeën die bijdragen aan een toegevoegde waarde voor onze vereniging.

Er zijn door het bestuur enkele portefeuilles opgesteld, maar deze kunnen van jaar tot jaar evolueren. Op dit moment zijn de onderstaande portefeuilles beschikbaar:

  • Marketing & Communicatie
  • Ledenadministratie (tijdelijk ingevuld door secretaris Nick Pol)
  • Activiteitencoördinatie (op dit moment in handen van Kristy Deckers, die heeft zich kandidaat gesteld als secretaris binnen het dagelijks bestuur)

 Profiel

 Je bent enthousiast, zit vol ideeën of wil een bijdrage leveren aan onze vereniging. Je communiceert open en eerlijk en steekt je mening zeker niet onder stoelen of banken. Je moet het vooral heel leuk vinden om samen met de andere bestuursleden een positieve ontwikkeling in te zetten en uit te voeren voor onze vereniging als geheel; van de pure competitiedarter tot de darter met professionele ambities.

Wil jij het bestuur versterken en voorzien van nieuwe ideeën? Stel je dan kandidaat met een korte motivatie waarom jij de geschikte persoon bent via een e-mailbericht naar voorzitter@rdbdarts.nl en zorg ervoor dat je aanwezig kunt zijn op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 augustus!

======================================================================================================================================

VACATURE COMMISSIELEDEN R.D.B.

Op ruim 1100 leden is 6 bestuursleden uiteraard een beperkte vertegenwoordiging en schakelt het bestuur dan ook graag met alle andere leden om input te krijgen vanuit enkele commissies. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe commissieleden om zo intensiever te kunnen schakelen met input vanuit leden om de R.D.B. zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden!

De commissies in het kort:

 • Tuchtcommissie: Het rechtsorgaan van de R.D.B. Indien het bestuur, een individueel lid, meerdere leden of een heel team het niet eens zijn met een genomen beslissing kan de onafhankelijke tuchtcommissie worden ingeschakeld om te beoordelen of de reglementen correct zijn toegepast of dat een beslissing dient te worden aangepast of teruggedraaid.
 • Reglementencommissie: Iedere vereniging kent basisafspraken in de vorm van reglementen. In ons geval gaat dit om het wedstrijd-, beker-, speelgelegenhedenreglement en nog wel meer. Deze reglementen zijn regelmatig aan onderhoud toe, niet alleen om de reglementen mee te laten groeien met de tijd waar we in leven maar juist ook om onze bond zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
 • Toernooicommissie: Ieder jaar wil de R.D.B. een zo aantrekkelijk mogelijk toernooiprogramma aanbieden. Zowel voor onze teams als individuele leden willen wij ieder jaar voor zoveel mogelijk leden toffe evenementen organiseren. Door zitting te nemen in deze commissie praat je mee over de inhoud van het programma.
 • Jeugdcommissie: Hoewel onze bond voornamelijk bestaat uit leden van 18 jaar en ouder mogen wij de jeugd ook zeker niet vergeten. Zij zijn immers de leden van de toekomst! In deze commissie praat je mee over de evenementen en competities die wij organiseren voor de jeugd, welke zaken nu hip en tof zijn en wat er in de toekomst gedaan kan worden om zoveel mogelijk jeugdleden aan het darten te krijgen bij de R.D.B.

Welk leden zoeken wij?

 • Leden met een mening en leuke ideeën!
 • Leden die bereid zijn om vrije tijd te steken in het uitwerken van zijn of haar ideeën in samenspraak met het bestuur

Hoe kun je je aanmelden?

 • Stuur een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl en vertel in welke commissie(s) je zitting wenst te nemen.
 • Dit kan tijdens iedere Algemene Ledenvergadering.

Wij kijken uit naar de reacties!

Met vriendelijke groet,

Bestuur R.D.B.