Bij deze willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de RDB. De vergadering zal plaatsvinden in café ’t Mirakel, Hatertseweg 755 te Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur.
Het jaarboek is inmiddels naar alle captains en speelgelegenheden verstuurd.
Wij verzoeken alle captains dit jaarboek te laten circuleren onder de spelers van het team, zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud en voorbereid naar de ALV kan gaan. Het jaarboek is ook tegen kostprijs ( €2,50 ) af te halen op het bondskantoor of u kunt het hier op de website downloaden.

Download jaarverslag in PDF
Download jaarverslag in Word

Agenda ALV 2005
1 Opening
2 Binnengekomen stukken en mededelingen van het bestuur
3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2004 en Notulen Bijzondere Ledenvergadering 2004
4 Notulen Captainsvergadering 2004
5 Jaarrekening 2004 & Begroting 2005
6 Jaarverslag bestuur en commissies 2004
7 Voorstellen tot reglementswijzigingen
8 NDB – de ontwikkelingen
9 (Her)verkiezing bestuursleden
10 (Her)verkiezing commissieleden
11 Rondvraag

Let op! Na afloop van de vergadering wordt in café ’t Mirakel het laatste bondskantooruurtje van dit seizoen gehouden. Wilt u nog leden inschrijven e.d., 30 maart direct na de vergadering is de laatste mogelijkheid om bondskantoorzaken te regelen. Vanaf 1 april is het bondskantoor gesloten tot aan het begin van het nieuwe seizoen.