Tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Darts Bond (NDB) hebben de lidorganisaties een belangrijke beslissing genomen over de toekomst van Super League Nederland (SLN). Tijdens de laatste ledenvergaderingen is uitgebreid gesproken over verschillen tussen deelname, niveau en populariteit tussen de Super League Nederland en de Landelijke Competitie (LaCo). Vanuit de gevoerde discussies is gebleken dat er duidelijk een wens bestaat deze verschillen te verkleinen enmogelijkheden te ontwikkelen de LaCo interessanter te maken. Hiervoor is tevens een commissie benoemd die hiervoor advies heeft uitgebracht.

De lidorganisaties hebben derhalve op 29 november 2009 besloten de SLN in te krimpen in twee fasen, waarna de gehele regioklasse zal verdwijnen. De Nederlandse Darts Bond kreeg hierbij de opdracht hiervoor een procedure te ontwikkelen voor de komende seizoenen. Deze procedure is inmiddels geformuleerd en vertaald in concrete stappen. Alle teams zijn hierover geïnformeerd.

Om tot de gewenste situatie te komen dient meer dan 50% van de teams uit de SLN te vloeien. Middels de te volgen procedure zal jaarlijks een gelijk deel uit de competitie vloeien (+/- 34% van totaal). De komende seizoenen kunnen nieuwe teams niet inschrijven, aan de start van seizoen 2012 / 2013 zal de nieuwe superleague structuur definitief zijn.