Aanstaande zondag, 4 juli, vindt het zij-instromers-toernooi plaats. Tijdens de ALV van 30 maart jl. is besloten dit zij-instromers-toernooi te organiseren. Er zijn de afgelopen jaren veel goede teams begonnen in de 4e divisie maar hun niveau was dermate hoog dat er veel 9-0 uitslagen voorkwamen. Dit was niet leuk voor de teams zelf, maar ook niet voor de tegenstanders. Vandaar dat de RDB 3e en 4e-divisieteams de mogelijkheid heeft geboden aan dit toernooi mee te doen om direct “in te stromen”” in de 2e divisie. Teams hebben zich bij de inschrijvingen hiervoor aangemeld en alleen zij dingen dus mee naar een plaats in de 2e divisie. Het zij-instromers-toernooi vindt plaats in EDC aan het Kuiperplein 29 in Ede. Het toernooi start rond 12.00.”