In een stemming op de bijzondere ALV vanavond is er door de aanwezigen gestemd over de eerder op deze site genoemde zaak.

Er waren 43 aanwezigen die gezamenlijk 95 stemmen hadden door machtigingen e.d. 

In deze stemming heeft men besloten dat Koetshuis Rebels de drie punten terug krijgen en dat de nulpuntenregeling niet juist door de wedstrijdleiding toegepast zijn. Stemming was 50 voor, 42 tegen, 2 onthouding, 1 ongeldig.

Hierop heeft het volledige bestuur zijn conclusie getrokken en zijn/haar functie per direct beschikbaar gesteld. Aangezien hierdoor de bond niet langer bestuurd wordt, zal er binnen afzienbare tijd een nieuwe ALV georganiseerd worden om een nieuw bestuur te kiezen.

Namens het hele (interim) bestuur wil ik alle leden hartelijk danken voor de afgelopen jaren en wij wensen alle leden en de gehele RDB veel succes toe in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Serge Terburg
Voorzitter a.i.