A.s. woensdag, 27 augustus, vindt de Captainsbijeenkomst plaats in de grote zaal van de Vijrboom in Beuningen.

 

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst uitleg worden gegeven over belangrijke reglementswijzigingen en andere competitiezaken. Tevens zullen alle benodigdheden voor komend seizoen uitgereikt gaan worden. Dit zal pas gebeuren nadat alle uitleg over komend seizoen is verschaft. De captainsbijeenkomst begint om 20.00.

 

Tijdens de bijeenkomst zijn ook alle bestuursleden aanwezig voor het beantwoorden van vragen of het geven van extra uitleg.

 

Ben je als captain niet in de gelegenheid om op de bijeenkomst aanwezig te zijn, dan verzoeken wij alle teams tenminste één teamlid de bijeenkomst te laten bezoeken. Indien een captain of teamlid voor meerdere teams de teambenodigdheden komt ophalen is deze ook verantwoordelijk voor het juist verspreiden van de op de captainsbijeenkomst mondeling verstrekte informatie. 

 

Houd er rekening mee dat dit de enige mogelijkheid is om de teambenodigdheden op te halen! Zonder deze teambenodigdheden kan er niet worden deelgenomen aan de competitie! Het is niet mogelijk om de teambenodigdheden voorafgaand of gedurende de captainsbijeenkomst af te halen!