Beste teamcaptains,

Namens het bestuur van de Rivierenland Darts Bond willen wij jullie van
harte uitnodigen voor de captainsbijeenkomst voor het nieuwe seizoen. De
bijeenkomst zal plaatsvinden op
maandag 23 augustus in Café De Vink aan de
Koningin Julianalaan 20 in Ooij.

De bijeenkomst zal anders zijn dan in voorgaande jaren. Het bestuur heeft
besloten de captainsvergadering weer in ere te herstellen. Dit wil zeggen
dat er eerst uitleg wordt gegeven over belangrijke reglementswijzigingen en
andere competitiezaken. Het is belangrijk dat alle captains hierbij aanwezig
zijn.

Na de bijeenkomst zullen de wedstrijddocumenten en spelerspassen worden
uitgereikt.

Programma:
19.30 uur : Captainsvergadering
20.30 uur : Uitreiking wedstrijddocumenten en spelerspassen.

Tijdens de bijeenkomst zijn ook alle bestuursleden aanwezig voor het
beantwoorden van vragen of het geven van extra uitleg.

Ben je als captain niet in de gelegenheid om op de bijeenkomst aanwezig te
zijn, dan verzoeken wij alle teams tenminste één teamlid de bijeenkomst te
laten bezoeken.

Houd er rekening mee dat dit de enige mogelijkheid is om de
teambenodigdheden op te halen! Op het later of niet ophalen van de
documenten staat een sanctie en/of kan er niet worden deelgenomen aan de
competitie! Het is niet mogelijk om de teambenodigdheden voorafgaand of
gedurende de captainsvergadering af te halen!

Tot 23 augustus !

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Rivierenland Darts Bond
Inge Terburg, wedstrijdsecretaris
Micha Jans, ledenadministratie