Competitie 2021-2022

Beste leden,

Het bestuur van de RDB komt graag met een update omtrent de planning voor aankomend seizoen 2021-2022. Het seizoen waarin wij hopelijk alles Corona-gerelateerd achter ons kunnen laten. Er zijn echter nog vele onzekerheden en uitdagingen richting komend seizoen. Wij willen ons natuurlijk optimaal voorbereiden en zullen deze dan ook opstarten met het heropenen van de inschrijving op maandag 16 augustus 2021. De inschrijvingsperiode loopt tot en met woensdag 1 september. Voor de nog ingeschreven teams van seizoen 2020-2021 wordt er overlegd met Teambeheer hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 27 augustus. In verband met de Coronamaatregelen verzoeken wij alle leden opnieuw om gebruik te maken van de inschrijving via onze website. Het belooft dit jaar een zeer interessante ALV te worden met een drukke agenda en enkele nieuwe aankondigingen vanuit het bestuur; wij hebben uiteraard niet stil gezeten in de afgelopen periode! Het is dan ook meer dan ooit bij uitstek de gelegenheid om je stem te laten gelden en je te laten informeren over alle nieuwe zaken richting het seizoen 2021-2022.

Zoals het er nu naar uitziet zal de competitie, mits er voldaan wordt aan de hieronder beschrijven voorwaarde, in de eerste week van oktober weer aanvangen (maandag 4 oktober zou dan de eerste speelavond zijn). Mocht dit daadwerkelijk doorgang vinden dan zullen we tevens een bekercompetitie gaan draaien. Maar hoe zit het als we later moeten starten?

Optie # Startdatum Einddatum Soort competitie
1 Maandag 4 oktober Vrijdag 10 juni Volledige competitie en bekertoernooi
2 Maandag 1 november Vrijdag 8 juli Volledige competitie en bekertoernooi
3 Maandag 29 november Vrijdag 24 juni Volledige competitie
4 Maandag 10 januari Vrijdag 22 juli * Volledige competitie
5 Maandag 10 januari Vrijdag 15 april Halve competitie **
6 Maandag 31 januari Vrijdag 20 mei Halve competitie **

 

Optie # Bekerfinaledag Divisiekampioenschappen

Promotiewedstrijden

Speler van het

Seizoen Toernooi

Teams afvaardigen naar Nijkerk?
1 Zondag 19 juni Zaterdag 25 juni Zondag 3 juli Divisiekampioenen: Nee

Bekerkampioen: Ja (2 juli)

2 Zondag 17 juli Zaterdag 23 juli Zondag 31 juli Divisiekampioenen: Nee

Bekerkampioen: Nee

3 Geen Zaterdag 9 juli Zondag 17 juli Divisiekampioenen: Nee

Bekerkampioen: Nee

4 Geen Zaterdag 30 juli * Zondag 7 augustus * Divisiekampioenen: Nee

Bekerkampioen: Nee

5 Geen Geen Geen Divisiekampioenen: Nee

Bekerkampioen: Nee

6 Geen Geen Geen Divisiekampioenen: Nee

Bekerkampioen: Nee

Alle genoemde data voor eindejaarstoernooien zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud. Zodra er een definitieve startdatum is bepaald worden de exacte data bekend gemaakt.

* = Hoogst onwaarschijnlijk i.v.m. start zomervakantie op 22 juli 2022
** = bij een halve competitie wordt er gespeeld zonder promotie/degradatieregeling

Voorwaarde voor opstarten competitie

Om het seizoen ook daadwerkelijk te kunnen opstarten bekijkt het bestuur welke maatregelen er noodzakelijk zijn om de competities op een goede en verantwoordelijke manier mogelijk te maken. Op basis van de laatst beschikbare informatie van de Rijksoverheid is de verwachting dat het competitieseizoen eind september/begin oktober op een “normale” wijze kan aanvangen. De “normale” wijze waar wij naar refereren is tevens voor ons een keiharde voorwaarde om het seizoen wel of niet te starten. Met de normale wijze bedoelen wij het opheffen van de 1,5 meter afstand houden regel die op dit moment van kracht is voor de samenleving. Dit heeft alles te maken met het vervagen van de regels gedurende een wedstrijd (wat volkomen logisch is) en het willen voorkomen van onderling gedoe en ruzies met eventuele inmenging van de wedstrijdsecretaris tot gevolg. Om nog maar te zwijgen over de mogelijkheden en beperkingen die alle speelgelegenheden hebben om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand tussen spelers.

Gevaccineerd of ongevaccineerd?

Er zijn reeds vragen binnen gekomen bij het bestuur met betrekking tot het spelen tegen teams waarin één of meerdere teamleden ongevaccineerd zijn. Het bestuur neemt hierin een heel duidelijk standpunt; het is ieders eigen keuze om wel of geen gebruik te maken van het vaccinatieprogramma dat de Nederlandse overheid aanbiedt. Hierin zal het bestuur dan ook geen eisen of voorwaarden stellen anders dan die er van toepassing mogen zijn om een speelgelegenheid te betreden. Dus mocht er in de toekomst vanuit de overheid besloten worden dat er een vaccinatiepaspoort of een negatieve PCR test vereist worden voor toegang dan kan het bestuur niet anders dan meegaan in deze besluitvorming. Al is het dan een terechte vraag of we onder die omstandigheden de competitie moeten willen voortzetten.

Wat als er wederom geen competitie gestart kan worden?

Zoals je hierboven terug kunt vinden, willen wij graag weer competitie darten. En zijn bereid om zeer flexibel met de startdatum om te gaan (zelfs starten in januari 2022 behoort voor ons tot de mogelijkheden). Maar wat als we helaas opnieuw tot de conclusie moeten komen dat we niet kunnen starten? Hoe gaan wij dan om met de bestaande inschrijvingen? Hiervoor hebben wij 4 scenario’s opgesteld:

Scenario Soort competitie Inschrijving
1 Volledige competitie + beker Blijft gehandhaafd, geen restitutie
2 Volledige competitie Blijft gehandhaafd, geen restitutie
3 Halve competitie Blijft gehandhaafd, geen restitutie
4 Geen competitie Volledige restitutie

Omdat er ieder seizoen kosten gemoeid zijn met het draaiende houden van de RDB zal er voor scenario 1 t/m 3 tevens gelden dat er geen restitutie plaatsvindt op het moment dat de competitie tussentijds wordt afgebroken zoals ook het geval was in het seizoen 2019-2020.

Spelregels inschrijving seizoen 2021-2022

Voor het komende seizoen nemen wij voor ruim 120 teams de inschrijving mee van het vorige seizoen. Voor deze teams geldt dat hun inschrijving opnieuw wordt geactiveerd (in overleg met Teambeheer bekijken we de optie hoe we dit het beste kunnen aanpakken) en dat er tijdens de inschrijvingsperiode nieuwe teamleden ingeschreven kunnen worden.

Wat betreft de doorgeschoven contributie die vorig jaar betaald is (voor seizoen 2020- 2021), is nog belangrijk om het volgende te vermelden. Zoals destijds ook gecommuniceerd, staan de betaalde inschrijfgelden op persoonlijke naam. Het doorschuiven van de contributie naar het aankomende seizoen geeft de ingeschreven spelers het recht om aankomend seizoen kosteloos mee te doen. Dit houdt in dat de destijds betaalde contributie niet overgeheveld kan worden naar andere spelers. Mochten er bijvoorbeeld twee spelers, waarvoor vorig jaar contributie is betaald, aankomend seizoen niet meedoen én schrijf je in hun plaats twee nieuwe spelers in, dan zijn die nieuwe spelers het reguliere contributietarief verschuldigd. Mocht je overstappen van team, hoef je uiteraard niet opnieuw contributie te betalen. In dat geval schrijf je je gewoon kosteloos in bij je nieuwe team.

LaCo selecties

Voor aankomend seizoen zullen de heren- en damesselectie namens de RDB weer actief zijn in de Landelijke Competitie georganiseerd door de NDB. Helaas zijn we door teruglopende aantallen (verschillende jeugdspelers zijn 18 jaar geworden) genoodzaakt geen inschrijving te verzorgen voor de jeugd komend seizoen. Door het ontbreken van RDB activiteiten sinds maart 2019 zullen de LaCo coaches contact opnemen met de selectieleden van destijds; in overleg met de LaCo coördinator kan er bij noodzaak en hoge uitzondering een nieuwe selectiespeler worden opgeroepen. Dit geldt uitsluitend voor komend seizoen, vanaf het nieuwe seizoen zal de selectie weer op basis van het uitgeschreven selectiebeleid moeten worden samengesteld.

De NDB heeft, onder voorbehoud, de eerste LaCo wedstrijd al gepland voor eind September dus de selecties zullen al snel in actie komen als de omstandigheden het toelaten.

Vragen of opmerkingen?

Wij hopen als bestuur met dit uitgebreide nieuwsbericht iets meer duidelijkheid te hebben verschaft omtrent de komende periode. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de herstart van onze competities dan kun je deze stellen aan onze voorzitter Stef Onderstal, te bereiken via voorzitter@rdbdarts.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur RDB

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *