Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 27 augustus 2021

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021 welke plaats zal vinden op vrijdag 27 augustus a.s. in Sportcentrum Arcus te Wijchen en begint om 20.00 uur.

Agenda

De agenda van de deze editie zal bestaan uit het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen de R.D.B., het samenstellen van bestuur en commissies, het vaststellen van de notulen van de voorgaande ALV en uiteraard de reglementswijzigingen. Daarnaast zoomen we in op het financiële deel van onze bond en wordt de begroting voor het nieuwe seizoen ter goedkeuring aangeboden. Het definitieve inhoudelijke jaarverslag zal dan ook uiterlijk a.s. vrijdag 13 augustus op onze website ter inzage van alle leden worden gepubliceerd.

De agenda zal dit jaar tevens een drietal grote ontwikkelingen omvatten; te weten het nieuwe beleidsplan van het bestuur voor de komende 3 seizoenen, een nieuwe ontwikkeling vanuit Teambeheer en een hele mooie nieuwe ontwikkeling op gebied van onze online activiteiten.

Een uitgebreide en interessante agenda!

Samenstelling bestuur

Er zullen enkele wijzigingen plaats gaan vinden binnen het bestuur. Onze voorzitter Stef Onderstal heeft aangegeven zijn termijn als voorzitter niet te willen verlengen, maar graag verder te gaan als algemeen bestuurslid. Het zal dan ook, bij herverkiezing, geen vertrek zijn maar wel een andere rol binnen het bestuur.

Daarnaast hebben Sander Voz en Jolanda Schotte aangegeven dat zij hun termijn als bestuurslid niet zal verlengen en zich dan ook niet herkiesbaar stellen. Jolanda blijft wel aan als LaCo coach van onze damesselectie.

Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar nieuwe leden om de samenstelling zoals beoogd (o.a. in het beleidsplan) in tact te houden. Er zullen dan ook een drietal vacatures online komen. Waarom 3?

Onze secretaris, Nick Pol, wordt op verzoek van de andere bestuursleden naar voren geschoven om de nieuwe voorzitter te worden van onze bond. Nick heeft hierop aangegeven dit stokje graag over te nemen van Stef. Hierdoor wordt echter wel zijn huidige functie vacant. Dit betekent dat wij als bestuur op zoek zijn naar een nieuwe secretaris. Vanuit het bestuur is het verzoek aan Kristy Deckers gedaan om door te schuiven van algemeen bestuurslid naar deze functie binnen het dagelijks bestuur. Zij heeft hier positief op gereageerd en stelt zich dus op de aankomende ALV verkiesbaar als secretaris. Als laatste zoeken wij vers bloed voor ons algemeen bestuursleden zoals te doen gebruikelijk op iedere ALV. Er is reeds al een lid dat zich hiervoor verkiesbaar heeft gesteld, te weten Guido Boskeljon.

Aanmelden als bestuurs- of commissielid

Omdat het bestuur geen functies toewijst, maar de ALV staat het alle leden vrij om zich verkiesbaar te stellen voor één van de vacante posities binnen het bestuur. Het bestuur roept haar leden dan ook op zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 27 augustus 2021 verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in één van onze commissies. De vacatures en beschrijvingen van de taken en werkzaamheden zijn uitgebreid terug te vinden op onze website onder de onderwerpen ‘vacatures’ en ‘informatie’. Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Dé plek om je mening te laten horen!

Wij beseffen terdege dat de datum officieel in de zomervakantie valt, echter boden de omstandigheden geen eerdere gelegenheid. Het bestuur geeft de voorkeur aan een vergadering waarbij de leden (uiteraard op 1,5 meter) fysiek aanwezig zijn zodat iedereen alle ins en outs weet richting het nieuwe seizoen. Wij hopen dat – ondanks de vakantieperiode – zo veel mogelijk leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan dé plek om hun stem te laten gelden en mening te laten horen.

Indienen voorstellen tot spelregelwijzigingen

Alle leden krijgen tot en met zondag 15 augustus de gelegenheid om een voorstel in te dienen tot reglementswijziging*. Hierna sluit deze termijn en zullen eventuele nieuwe voorstellen niet meer in behandeling worden genomen tijdens de ledenvergadering van 2021. Alle ingediende voorstellen zullen uiterlijk 25 augustus 2021 op onze website worden gepubliceerd.

* voorstellen tot reglementswijzigingen kunnen worden ingediend via secretaris@rdbdarts.nl

Aanmelden ALV

Net zoals vorig jaar vragen wij leden om zich aan te melden voor de vergadering. Om zo, zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met 1,5 meter maatregel. Aanmelden kan hieronder. Let op! Leden die niet van te voren hebben aangemeld zullen helaas geen toegang tot de vergadering verleend kunnen worden.

Het bestuur verzoekt alle speelgelegenheden en captains om team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Wij hopen iedereen te zien op 27 augustus!

Met sportieve groet,

Bestuur RDB

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *