Update vanuit het RDB bestuur

In de afgelopen weken hebben wij verschillende berichten gepubliceerd omtrent de opstart van nieuwe competitie. De meest recente betrof een update van de NDB. Het bestuur heeft in dit bericht direct een reactie gegeven in de vorm van onze steunbetuiging voor het uitstellen van de landelijke activiteiten tot minimaal 1 januari 2021 maar dat wij als bestuur vooralsnog geen reden zagen om onze eigen start nog verder uit te stellen voorbij maandag 5 oktober. Inmiddels is er een bestuursvergadering geweest en heeft het bestuur op zaterdag 29 augustus de ALV van de NDB bijgewoond.

De NDB geeft als hoofdreden voor het uitstellen het landelijke aspect van haar competities. Zij zijn (terecht) van mening dat het op dit moment onverstandig zou zijn om bijvoorbeeld een team uit de regio Rotterdam af te laten reizen naar Friesland. Daarnaast kent de ranking een nog grootschaliger karakter waardoor het ontvangen van spelers uit alle windstreken van Nederland nóg onverstandiger zou zijn. Tot zover het deel waar het RDB bestuur zich volledig in kan vinden.

Als wij echter focussen op onszelf, de regio Rivierenland, hebben wij op dit moment geen aanleiding om grootschalige consequenties te overwegen voor onze competitie. Met dit uitgangspunt zijn wij de bestuursvergadering in gegaan en hebben wij uitvoerig gesproken over de opstart en het daadwerkelijk spelen van een wedstrijd in een horecagelegenheid. De RDB organiseert haar wedstrijden aankomend seizoen in 63 verschillende locaties waar 147 teams actief zullen zijn. Zoals al eerder aangekondigd zullen alle locaties en teams het RDB protocol ontvangen die van kracht is en blijft komend seizoen zolang de noodverordening geen uitzondering op de 1,5 meter afstand regel toestaat voor het darten.

Met dit protocol als belangrijkste uitgangspunt is het bestuur er van overtuigd dat wij onze competitie kunnen starten in de week van maandag 5 oktober. Om dit in goede banen te leiden hebben wij een stappenplan opgesteld waarbij wij de hulp nodig hebben van alle teams en speelgelegenheden. Om probleemloos te kunnen gaan starten worden alle speellocaties gevraagd het protocol grondig door te nemen en zich akkoord te verklaren. Met deze verklaring geven zij aan dat er volledig aan dit protocol voldaan kan worden. Om te voorkomen dat er straks allerlei andere regels gelden per locatie is er besloten dat er geen uitzonderingen worden toegestaan. Uiteraard zal het protocol op iedere locatie een andere uitvoering kennen, wat geen probleem is zolang de basisregels maar worden nageleefd.

Om het speelschema meer lucht te geven, zodat er veel flexibeler omgegaan kan worden met het eventueel moeten verzetten van wedstrijden, is er voor nu wel besloten om voor het seizoen 2020-2021 beide bekertoernooien te schrappen. Er zullen dus voor twee seizoenen op rij geen bekerkampioenen worden benoemd en daardoor dus ook niet afgevaardigd worden naar Nijkerk mocht de NDB de landelijke bekerfinaledag wel organiseren in 2021.

Wat gaan we vanaf nu doen?

Datum
1-sept  RDB protocol wordt digitaal naar alle teams en locaties verzonden
8-sept  Alle RDB speelgelegenheden dienen akkoordverklaring te hebben afgegeven (of niet)
15-sept  Deadline voor eventueel terugtrekken van teams
20-sept  Deadline voor doorgeven eventuele nieuwe speellocatie teams

Het RDB protocol is gebaseerd op het ‘verantwoord sporten’ protocol van het NOC*NSF, het horecaprotocol en houdt rekening met de geldende noodverordering. Zaken die wij als bestuur nooit hadden voorzien als leidraad voor het kunnen spelen van een dartswedstrijd, helaas wel de realiteit.

Wij zijn ons er dan ook terdege van bewust dat dit voor één of meerdere van de 63 locaties gevolgen kan hebben. Dit is een situatie die wij ten zeerste zouden betreuren, omdat dit na een moeilijke tijd mogelijk tot het missen van omzet kan leiden. Wij hebben echter geen zaken opgenomen in het protocol die meer vragen van een gelegenheid dan het horecaprotocol of noodverordening reeds doet. Dit sterkt ons in onze gedachte dat als er niet gedart kan worden dit hopelijk tot ruimte leidt om juist wel die omzet te kunnen draaien die wellicht anders of minder was geweest met twee of meerdere teams in de zaak die een afgebakend gebied nodig hebben om in te kunnen spelen.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat er teams zijn die er op dit moment liever zelf voor kiezen om niet te gaan spelen. Deze teams krijgen 14 dagen de tijd vanaf het moment dat het protocol beschikbaar is om dit kenbaar te maken bij de wedstrijdsecretaris via wedstrijden@rdbdarts.nl. Deze teams zullen hun inschrijfgeld retour ontvangen.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat er teams zijn die als gevolg van het niet terecht kunnen in hun eigen speelgelegenheid (omdat deze aangeeft niet te kunnen of willen voldoen aan het RDB protocol) de keuze willen maken om zich terug te trekken. Of juist op zoek willen gaan naar een nieuwe locatie om de wedstrijden (tijdelijk) elders te spelen. Voor het terugtrekken geldt opnieuw de deadline van 15 september, voor het doorgeven van een nieuwe locatie geldt de deadline van 20 september.

Zaterdag 26 september zal er een ophaalochtend/middag worden georganiseerd waarbij de wedstrijdformulieren en boekjes worden uitgereikt. Daarnaast dient ieder team zich akkoord te verklaren met het RDB protocol. Hierdoor is het niet toegestaan om de papieren op laten halen door een ander team.

Kort samengevat:

  • Competitie 2020-2021 start in week van 5 oktober
  • Bekercompetitie geschrapt voor seizoen 2020-2021
  • Alle teams en speelgelegenheden ontvangen op 1 september het RDB protocol
  • Speelgelegenheden moeten uiterlijk op 8 september aangeven of zij akkoord kunnen en willen gaan met het RDB protocol
  • Teams mogen terugtrekken tot 15 september
  • Teams mogen eventuele tijdelijke speellocaties doorgeven tot 20 september
  • Ieder team dient één vertegenwoordiger af te vaardigen naar het ophaalmoment op zaterdag 26 september en namens het team zich akkoord te verklaren met het protocol.

DRINGEND VERZOEK AAN ALLE TEAMCAPTAINS!!!! Zorg er voor dat er een actief e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

Wij hopen met deze update weer een stap vooruit te hebben gezet richting de start vanaf 5 oktober. Uiteraard blijft alles wat wij doen onder voorbehoud van het terugdraaien van versoepelingen, het toevoegen van maatregelen voor de horeca en andere uitzonderingen die het spelen van competitiewedstrijden onmogelijk zouden maken.

Indien je vragen hebt over of opmerkingen op de inhoud van deze update kun je je wenden tot onze voorzitter Stef, te bereiken via voorzitter@rdbdarts.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur RDB

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *