De jaarlijke controle van de wedstrijdbanen van de speelgelegenheden gaat binnenkort weer van start. Helaas is de banencommissie van de RDB nog niet op volle oorlogssterkte zodat de huidige controleurs een extra inspanning moeten leveren om hun taak voor aanvang van het nieuwe seizoen te kunnen volbrengen.
Wie oh wie? De banencontrolecommissie bestaat momenteel uit negen personen: Stijn Gommers, Kosse Stegman, Bart Janssen,Serge Terburg, Inge Terburg, Jan Kadmayer, Gerrit Reijs, Henk van Arkelen en Ria Niemeijer. We zoeken nog twee a drie personen voor deze commissie zodat de controles soepel kunnen verlopen en tijdig afgerond kunnen worden.

Indien u aan de banencontrole mee wilt helpen kunt u contact opnemen met:
Stijn Gommers (coördinator banencontrole), tel: 06-21392562 of
Robert Bloemendaal (bestuurslid), tel: 024-8443017