Bestuursmededeling

Beste Leden,

Zo, de vakantie zit er weer bijna op. Aankomende donderdag, 27 augustus, is er weer de captainsbijeenkomst. Dan weten jullie weer allemaal waar je het komende jaar voor moet gaan strijden en tegen wie. Voordat de papieren bij jullie komen hebben wij er al weer bijna een maand werk opzitten, zoals het vervaardigen van het wedstrijdboek, het vademecum en natuurlijk de spelerspassen.

Er zijn tijdens deze vakantie ook een paar wijzigingen gekomen in het bestuur.

Zo hebben wij twee weken geleden helaas afscheid moeten nemen van Richard Toren. Wij als bestuur, en ik denk ook namens al onze leden, danken Richard voor zijn jarenlange inzet voor de RDB en wensen hem succes in zijn verdere carrière.

Ook heeft tijdens een bestuursvergadering Simon Onder de Linden te kennen gegeven aan het eind van seizoen 2009/2010 te willen stoppen als bestuurslid/wedstrijdsecretaris. Dit in verband met drukte op het werk.

Hierdoor zouden we met een vacature komen te zitten van wedstrijdsecretaris. Serge Terburg kwam dit op een toernooi-avond ter ore en Serge heeft toen te kennen gegeven de taak van wedstrijdsecretaris op zich te willen nemen, maar wel samen met zijn vrouw Inge Terburg. Ik heb dit ingebracht in de bestuursvergadering en we zijn met zijn allen in unanieme stemming overeengekomen om Serge Terburg en Inge Terburg  als ad-interim wedstrijdsecretarissen in het bestuur op te nemen, zij zullen op de volgende ledenvergadering officieel voorgedragen en hopelijk gekozen worden.

Nu is het zo dat we met de komst van Serge en Inge weer een voltallig 7-koppig bestuur hebben. Echter, dit is zo tot aan het einde van dit seizoen. Als Simon ons gaat verlaten hebben we weer een zevende bestuurslid nodig, in dit geval een algemeen bestuurslid. Denk je: dit is wat voor mij, meld je dan bij een van onze bestuursleden aan en dan kun je een tijdje meedraaien om te zien of dat het wat voor je is.

Vol trots kan ik ook vertellen dat na de vorige Algemene Leden Vergadering de ranking-commissie een bijna voor onmogelijk gehouden staaltje werk heeft geleverd. We hebben dit jaar dan ook 9 open toernooien in plaats van 7.

Ikzelf heb bij de voorbereidingen als bestuurslid gezeten om samen met de commissie een goede overeenstemming te bewerkstelligen zodat het voor de leden en voor de RDB goed is. Deze commissie bestond vanaf het begin uit Antoine van Bakel, Hermien Straten-Van Elk, Nick Livius, Erik van zanten en Serge Terburg. Bij zijn intreden in het bestuur heeft Serge dan ook zijn taken in de ranking-commissie neergelegd om zijn activiteiten voor het bestuur op te pakken. Ook zijn wij trots op onze nieuwe ranking-hoofdsponsor ING. Wij zijn blij dat zij ons willen steunen in een weg naar een goed nieuw rankingseizoen.

Ik wens jullie allen namens het bestuur een goed seizoen toe!

Danny Janssen,
Voorzitter

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *