De banencontrolecommissie is in actie. Door een klein oponthoud vanwege organisatorische problemen (de vakantietijd is en blijft een lastige periode) is de controle iets later dan gepland van start gegaan.
De elf commissieleden: Mary vd Looij (tevens coördinator), Raymond Overmars, Jiri van Maurik, Willy vd Broek, Jules Wilcke, Tom Holsbeek, Pim Lindemans, Joris Cornelis, Ria Niemeijer, Henk van Arkelen en Gerrit Reijs zullen de komende maand de negentig aangesloten locaties controleren. Streefdatum voor de afronding van de eerste controles is 18 september.
Van de aangesloten locaties wordt verwacht dat zij vanaf nu de wedstrijdbanen in orde hebben. Mochten er problemen zijn met de wedstijdbanen of mochten er andere oorzaken zijn dat er nog niet gecontroleerd kan worden op uw locatie dan kunt u dat mailen naar banencommissie@rdbdarts.nl of dit telefonisch doorgeven op nummer 024-8443017.

Goedgekeurde banen zijn dit seizoen te herkennen aan een gele sticker!