Beste darters,

Het jaarverslag voor de algemene jaarvergadering is te vinden op de website onder informatie > downloads.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de bond. Op de ALV worden belangrijke besluiten genomen. Iedere lid van de bond mag op de ALV komen.
Graag hopen we vele van jullie te zien op de vergadering om samen te werken aan een nog leukere dartbond.