Ranking Reglement

Hieronder kun je de meest recente versie van het RDB Ranking Reglement lezen.
Onderstaand reglement is van toepassing tijdens de RDB-ING Ranking toernooien.

Vanavond, zaterdag 7 november 2009, staat alweer de 3e ranking op het programma.
De start van de inschrijving is verschoven van 17:30 naar 18:30.
De aanvang van het toernooi is hierdoor verschoven naar 20:00

Ook niet RDB leden maken vanaf vandaag kans op 100% van de dagprijzen.
Graag tot vanavond!

Antoine van Bakel
Rankingcommissie

 


 

 

 

RDB Ranking Reglement

 

Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien.

 

•Artikel 1             Naam en organisatie

•a.          Het rankingtoernooi draagt de naam “RDB Ranking”, indien een sponsor naamgever zal worden van het rankingtoernooi zal dit “RDB Ranking” zijn.

•b.          Het rankingtoernooi wordt georganiseerd door de rankingcommissie. Deze commissie is gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) of door het bestuur van de Rivierenland Darts Bond (RDB) en bestaat uit een voorzitter, secretaris en individuele leden.

•c.          De rankingcommissie dient verantwoording af te leggen aan de ALV en het bestuur van de RDB.

•Artikel 2             Doel

•a.          De rankingcommissie heeft ten doel het organiseren van een rankingtoernooi voor de leden van de RDB.

•b.          Het rankingtoernooi heeft ten doel de belangstelling voor de dartsport te bevorderen en het niveau van darten in de RDB te verhogen.

•Artikel 3             Deelname

•a.          Alle toernooien zijn vrij toegankelijk voor leden van de RDB en niet-leden.

•b.          Leden dienen minimaal 16 jaar te zijn om mee te mogen doen met een rankingtoernooi.

•c.          Dispensatie op lid b. is enkel mogelijk na een schriftelijk verzoek van de ouders van het minderjarig lid van de RDB. Dispensatie wordt enkel verleend aan minderjarige leden van de RDB indien zij in ieder geval één uitzonderlijke prestatie hebben verricht (maximaal 3 maanden voor aanvraag van de dispensatie). Deze prestatie wordt beoordeeld door het bestuur van de RDB.

•d.          Over het wel of niet verlenen van dispensatie is geen discussie/correspondentie mogelijk.

•Artikel 4             Toernooi

•a.          Er zijn gedurende het seizoen negen (9) rankingtoernooien waarbij er punten vergaard kunnen worden voor de eindranking (zie artikel 13).

•b.          In de negen (9) rankingtoernooien is er sprake van een algemeen toernooi. Er wordt gespeeld met een winnaars- en een verliezersronde. Ook in de verliezersronde kunnen er punten verdiend worden voor de eindranking.

•c.          Indien er op het eerste rankingtoernooi zestien (16) dames of meer ingeschreven zijn, zal er een apart damesranking georganiseerd worden. Als er minder dan zestien (16) dames ingeschreven zijn, zijn deze dames verplicht het gehele rankingseizoen mee te doen aan de reguliere ranking.

•Artikel 5             Inschrijving

•a.          De inschrijving begint anderhalf uur voor aanvang van het rankingtoernooi en duurt maximaal 1 uur. Bij het inschrijven dient men een inschrijfformulier in te vullen. Deze zijn vooraf in te vullen en uit te printen via de website van de “RDB Ranking” of direct bij het rankingtoernooi.

•b.          Het maximaal aantal inschrijvingen bedraagt 256.

•c.          De rankingcommissie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

•d.          De hoogte van het inschrijfgeld zal jaarlijks worden bepaald.

•e.          Het is mogelijk om een jaarkaart aan te schaffen, de kosten van deze jaarkaart zijn acht (8) maal het inschrijfgeld van de aparte rankingtoernooien. Met deze jaarkaart kan er door leden alle negen (9) toernooien meedoen.  Deze jaarkaart kan vooraf aangevraagd en betaald worden via de website van de “RDB Ranking” of bij de inschrijving van het eerste rankingtoernooi.

•Artikel 6             Schrijver / Scheidsrechter

•a.          Tijdens de eerste ronde worden de wedstrijden geschreven door vrijwillige schrijvers.

•b.          Tijdens de opvolgende rondes worden de wedstrijden geschreven door de verliezer van de voorgaande wedstrijd. De verliezer dient zelf een vervangende schrijver te verzorgen indien hij/zij niet kan schrijven. Indien de verliezer deze taak niet uitvoert zal hij/zij voor het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten van deelname. Als eenzelfde incident nogmaals voorkomt zal hij/zij voor de rest van het lopende seizoen worden uitgesloten van deelname aan de rankingtoernooien, eventueel behaalde punten worden afgenomen.

•c.          De rankingcommissie kan een schrijver/scheidsrechter aanwijzen voor een wedstrijd. De aangewezen schrijver/scheidsrechter dient zelf een vervangende schrijver te verzorgen indien hij/zij niet kan schrijven. Indien hij/zij deze taak niet uitvoert zal hij/zij voor het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten van deelname. Als eenzelfde incident nogmaals voorkomt zal hij/zij voor de rest van het lopende seizoen worden uitgesloten van deelname aan de rankingtoernooien, eventueel behaalde punten worden afgenomen.

•Artikel 7             Kledingvoorschriften

•a.          Tijdens rankingtoernooien gelden er geen kledingvoorschriften.

•b.          Tijdens de eindranking gelden er geen kledingvoorschriften.

•Artikel 8             Discriminatie, geweld, bedreiging, drank- en drugsgebruik en ongeregeldheden

•a.          Discriminatie, verbaal en fysiek geweld alsmede bedreiging, overmatig drankgebruik of onder invloed zijn van welke stimulerende middelen dan ook, wordt binnen de RDB niet getolereerd.

•b.          Indien een deelnemer (verbaal of fysiek) geweld gebruikt tijdens door RDB uitgeschreven wedstrijden of andere door de RDB georganiseerde activiteiten, wordt deze geschorst voor ten minste één (1) jaar en is gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB activiteiten.

•c.          Indien een deelnemer discrimineert vanwege geloof, uiterlijk, sexuele geaardheid, ras, etc, wordt deze geschorst voor ten minste drie (3) maanden en is gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB activiteiten.

•d.          Indien een deelnemer een wedstrijd negatief beïnvloed door overmatig drankgebruik of stimulerende middelen, wordt deze geschorst voor ten minste drie (3) maanden en is gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB activiteiten.

•e.          Indien een deelnemer bedreigingen uit, ten opzichte van de RDB, zijn bestuur, commissieleden en / of andere leden, wordt deze geschorst voor ten minste één (1) jaar en is gedurende deze schorsing uitgesloten van alle RDB activiteiten.

•f.           Iedere deelnemer en/of bezoeker wordt geacht iedere vorm van ongeregeldheden te melden bij de wedstrijdleiding/rankingcommissie.

•Artikel 9             Speltype / systeem

•a.          Het speltype tot aan de halve finales in de winnaarsronde is  ‘best of five 501'.

•b.          Het speltype in de halve finale van de winnaarsronde is ‘best of seven 501'.

•c.          Het speltype in de finale van de winnaarsronde is ‘best of nine 501'.

•d.          Het speltype in de verliezersronde is ‘best of five 501'.

•e.          Het speltype in de finale verliezersronde is ‘best of seven'.

•f.           Het speltype bij de damesranking in de winnaarsronde is ‘best of five 501'.

•g.          Het speltype bij de damesranking in de finale winnaarsronde is ‘best of seven 501'.

•h.          Het speltype bij de damesranking in de verliezersronde is ‘best of five 501'.

•i.           Het spelsysteem op de negen rankingtoernooien (voor zowel het heren- als het damestoernooi) is “Knock-out”.

•Artikel 10          Wedstrijdformulieren

•a.          Voor elke wedstrijd wordt door de rankingcommissie een wedstrijdformulier uitgegeven. Op dit wedstrijdformulier staan de twee tegenstanders, het nummer van de baan en vanaf de tweede ronde de schrijver (zoals beschreven in Artikel 6 van dit reglement).

•b.          Als een wedstrijd klaar is, dient de schrijver het wedstrijdformulier compleet en duidelijk te completeren met de uitslag en eventuele hoge uitshots en 180'ers.

•c.          De speler die de wedstrijd gewonnen heeft, dient het wedstrijdformulier te controleren of de juiste uitslag vermeld is en of de hoge uitshots en 180'ers bij de juiste speler(s) genoteerd zijn. De speler die de wedstrijd gewonnen heeft dient het wedstrijdformulier in te leveren bij de wedstrijdtafel van de rankingcommissie.

•d.          Als de speler die de wedstrijd gewonnen heeft het formulier zonder te controleren inlevert en later blijkt dat de verkeerde speler naar de volgende ronde is gegaan, volgt een officiële waarschuwing voor de speler die het wedstrijdformulier niet gecontroleerd heeft. Bij een tweede voorval, zal directe uitsluiting van het lopende toernooi betekenen. Indien de speler die de voorgaande wedstrijd verloren heeft zonder opmerking “gewoon” verder speelt tijdens het toernooi zal directe uitsluiting voor het hele ranking volgen. Eventueel reeds behaalde punten worden afgenomen.

•e.          Er worden geen correcties achteraf toegepast indien lid c. en d. niet door de spelers gehanteerd worden.

•Artikel 11          Prijzen

•a.          Dagprijzen winnaarsronde heren
1e plaats:                                                                      € 125,00
2e plaats:                                                                         € 80,00
3e / 4e plaats:                                                              € 50,00

•b.          Dagprijzen verliezersronde
1e plaats:                                                                         € 70,00
2e plaats:                                                                         € 45,00

•c.          Dagprijzen winnaarsronde dames
1e plaats:                                                                         € 60,00
2e plaats:                                                                         € 30,00

•d.          Dagprijzen verliezersronde dames
1e plaats:                                                                         € 25,00
2e plaats:                                                                         € 12,50

•e.          Hoogste finish                                                               € 10,00

•f.           Voor de eerste negendarts finish in een seizoen wordt een prijs ter beschikking gesteld.

•g.          Eindprijzen ranking
1e plaats:          De NDB-toernooien van het opvolgend seizoen (€ 62,50 per NDB-toernooi met een maximale vergoeding van € 500,00) + de mogelijkheid om deel te nemen aan ten minste 3 buitenlandse toernooien van het opvolgend seizoen met een maximale waarde van € 1.500.
2e plaats:          De NDB-toernooien van het opvolgend seizoen (€ 62,50 per NDB-toernooi met een maximale vergoeding van € 500,00) + de mogelijkheid om deel te nemen aan ten minste 2 buitenlandse toernooien van het opvolgend seizoen met een maximale waarde van € 1.000,00.
3e plaats:     &

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *