VOORTBESTAAN RDB IN GEVAAR???

Beste leden van de Rivierenland Darts Bond,

Wellicht kunnen we volgend seizoen niet meer darten! Wij vinden het erg belangrijk dat jullie deze dringende boodschap goed doorlezen.

Zoals jullie allemaal zullen begrijpen kan geen enkele vereniging zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zijn er in diverse soorten, je kunt denken aan commissielieden, organisatoren van toernooien, maar ook het bestuur bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers.
 

Helaas is er de afgelopen tijd een tekort aan bestuursleden ontstaan, waarbij wij op de Captainsvergadering van september 2011 een tijdelijke penningmeester hebben geïntroduceerd die bij goed functioneren en wanneer hij hier genoeg tijd voor kon indelen in zijn vrije tijd zich beschikbaar zou stellen als penningmeester op de komende ALV. Helaas is hij van mening dat hij te weinig tijd heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. De rest van het bestuur betreurt uiteraard zijn beslissing, maar respecteert deze.
 

Kortom, we zijn momenteel op zoek naar bestuursleden en dan met name twee leden voor het “dagelijks bestuur” namelijk secretaris en penningmeester. Deze beide functies zijn samen met de voorzitter het dagelijks bestuur, wat inhoudt dat men gezamenlijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de “dagelijkse” zaken in de dartbond.
 
We hebben de profielen van de functies op deze site geplaatst en wij willen eenieder oproepen zich te melden als hij/zij interesse heeft om een van deze functies uit te oefenen.
 

Laten we duidelijk en eerlijk zijn: We zijn niet van plan het bijltje (of pijltje) erbij neer te gooien, maar wij vinden dat er een bredere basis moet zijn om het voortbestaan van de RDB te kunnen garanderen.
 
Wij hebben een beleid voor komende seizoenen uit te stippelen waarbij “sociaal”, “plezier in het spelletje” en “openheid van zaken” speerpunten zullen zijn. Dit kunnen en willen wij niet met enkel de huidige bestuursleden uitzetten en daarom vragen wij jullie hulp.
 

Heb je interesse in een van de bovengenoemde functies, neem dan contact met de voorzitter op via voorzitter@rdbdarts.nl. Vermeld hierin duidelijk je naam en telefoonnummer en je wordt zo snel mogelijk (’s avonds) door Serge Terburg gebeld. Op de komende ALV (28 maart a.s.) willen we de bestuursleden introduceren en eventueel benoemen.
 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en wij wensen jullie nog een prettig en sportief seizoen toe en hopen dat er goede, gemotiveerde geïnteresseerden zullen reageren voor de open functies.
 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond

 

PROFIEL PENNINGMEESTER

 

De penningmeester is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het
totale beleid.

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijkse bestuur van de
vereniging en heeft uit dien hoofd alle bevoegdheid wat van belang is voor de vereniging.
De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en
heeft hiervoor na overleg met overige bestuursleden totale bevoegdheid.

Taakomschrijving:

• Verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, liquiditeit en financiering.
• Stelt jaarlijks de begroting op en doet voorstellen voor hoogte contributie en vergoeding bestuursleden.
• Verantwoordelijk voor het financieel jaarverslag en verantwoord het financiële beleid naar de leden.
• Het geweten van de financiën binnen de vereniging.

Persoonlijke eigenschappen

• Betrouwbaar en integer
• Kan goed organiseren
• Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid
• Kan besluitvormingsprocessen hanteren
• Cijfermatig inzicht en analytisch vermogen

Achtergronden

• Heeft aantoonbare bestuurservaring
• Heeft aantoonbare financieel-administratieve kennis, ervaring en vaardigheden (zoals opstellen begroting en begrijpen jaarrekening)
• Affiniteit met darten is een pré

Overig

• Circa 4 uur per week beschikbaar.

Om voor de functie van penningmeester in aanmerking te kunnen komen, dient u tevens te voldoen aan de Algemene Profielschets Bestuur RDB

 

PROFIEL SECRETARIS

 

De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van
voorbereiding van bestuursvergaderingen en is de informatiebron voor de voorzitter. Anderzijds
organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de
informatiestroom binnen de vereniging.

De secretaris is degene die ervoor zorgt dat alle informatie steeds op de goede plaats terecht komt. De
secretaris is een “spin in het web” en zorgt voor een succesvol functioneren van het bestuur.

Taakomschrijving:

• Het opzetten en bijhouden van het lokale archief;
• Het bij (laten) houden van de lokale vrijwilligersadministratie;
• Het voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter;
• Het notuleren tijdens vergaderingen van het locatiebestuur en vrijwilligersbijeenkomsten;
• Het verzorgen van in- en uitgaande post;
• Ontvangen en verzenden van e-mail namens de organisatie;
• Het tijdig beantwoorden of distribueren, van mail die binnenkomt via de website;
• De secretaris stelt de bestuursleden op de hoogte van zaken die voor hen relevant zijn;
• De secretaris coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening/
• informatiestroom;
• De secretaris is belast met de vergaring en uitgifte van informatie.

Persoonlijke eigenschappen

• Betrouwbaar en integer
• Kan goed organiseren
• Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid
• Kan besluitvormingsprocessen hanteren
• Kan notuleren en redigeren

Achtergronden

• Heeft aantoonbare bestuurs- en/ of secretariële ervaring
• Heeft aantoonbare ervaring in archivering
• Affiniteit met darten is een pré

Overig

• Circa 4 uur per week beschikbaar.

Om voor de functie van secretaris in aanmerking te kunnen komen, dient u tevens te voldoen aan de Algemene Profielschets Bestuur RDB