Sinds het vertrek van Danny Weijman en Micha Jans als bestuursleden telde het bestuur nog slechts 5 leden. Dit hield in dat er enkele functies open stonden om ingevuld te worden door nieuwe leden. Nadat de geplaatste vacatures zeker voor enige interesse van verschillende leden heeft gezorgd, kwam het nog niet direct tot aanmeldingen.

Gelukkig kunnen we mededelen dat het bestuur vanaf heden 3 bestuursleden ad interim mag begroeten. Deze status is toegekend omdat de ALV de nieuw toe te voegen leden uiteraard dient te beëdigen als algemene bestuursleden. Hier staat wel het tijdelijke vertrek van Jolanda Schotte tegenover. Hieronder worden de nieuwe leden aan u voorgesteld:

Wedstrijdsecretaris

Het bestuur verwelkomt Bram van Schaijk als algemeen bestuurslid en zal gaan fungeren als onze nieuwe wedstrijdsecretaris, uiteraard onder voorbehoud van beëdiging door de ALV. Bram is sinds 2016 lid van de RDB en is als speler actief voor het team TalentenZonderCenten waarmee hij aankomend seizoen voor het eerst uitkomt in de Eredivisie. Bram heeft nog geen bestuurlijke ervaring, maar leden die hem kennen, kunnen weten dat hij zijn mening niet onder stoelen of banken schuift. Het moment om in te stappen maakt het uiteraard nog interessanter, aangezien alle geldende overheidsbeperkingen de competitie-indeling met grote waarschijnlijkheid tot een puzzel van zeer hoge moeilijkheidsgraad maakt.

Bram zal vanaf aankomend seizoen het aanspreekpunt zijn voor alle teamcaptains en de wedstrijdsecretaris zal ook weer telefonisch te bereiken zijn. Het e-mailadres wedstrijden@rdbdarts.nl blijft uiteraard beschikbaar voor alle vragen over de competitie en beker.

Aanvullend zal Bram tevens de functie van LaCo-coördinator op zich nemen. Dit takenpakket bestaat uit het ondersteunen van de LaCo coaches van de heren, dames en de jeugd in de breedste zin van het woord. Dit heeft betrekking op het uitvoeren van het selectiebeleid, het bevorderen van de doorstroming van de jeugdtalenten naar de senioren en administratieve taken die de selecties met zich meebrengen. Officieel behoort het verzorgen van wedstrijdverslagen ook tot de taak van de coördinator, maar deze worden reeds sinds jaar en dag verzorgd door onze razende reporter (en tevens groot fan van onze damesselectie) Micha Jans!

Algemeen bestuurslid

Daarnaast verwelkomt het bestuur Kristy Deckers. Een tweede dame in het bestuur, die tot voor kort vooral als toeschouwer bij veel wedstrijden aanwezig is geweest. Tijdens de Open Rivierenland in Wijchen afgelopen december heeft ze zich voor het eerst ingezet voor de RDB en zet graag de volgende stap binnen het bestuur. Kristy zal als algemeen bestuurslid, uiteraard onder voorbehoud van beëdiging door de ALV, de functies van activiteitencoördinator en jeugdzaken onder haar hoede nemen. Twee zeer gevarieerde portefeuilles, maar gezien haar achtergrond zeker op haar lijf geschreven.

Kristy zal zich als activiteitencoördinator gaan bezighouden met het coördineren van verschillende RDB activiteiten die op locatie worden georganiseerd, ze zal Sander gaan ondersteunen op het gebied van marketing en communicatie en zal projecten gaan uitvoeren wat ten goede komt van de ontwikkeling van de RDB als sportbond. De portefeuille jeugdzaken gaat een invulling krijgen waarin het bestuur meer binding beoogt te krijgen tussen de jeugd en het seniorencircuit, het ondersteunen bij wervingsactiviteiten en het ondersteunen van onze jeugdtak in de breedste zin van het woord. Hierbij zal Kristy nauw gaan samenwerken met de huidige jeugdbegeleiding bestaande uit Jos Megens, Mitchell Koster en Hermien Straten.

Kristy is te bereiken via activiteiten@rdbdarts.nl.

Algemeen bestuurslid

Als laatste nieuwkomer verwelkomt het bestuur een oude bekende in Marcel Janssen. Marcel heeft zich in de reeds 31-jarige geschiedenis van de bond al meermaals ingezet en na een korte kennismaking op de Open Rivierenland afgelopen december is het tot een hernieuwde samenwerking gekomen. Marcel brengt dus een schat aan ervaring binnen het bestuur en heeft daarnaast ook verschillende functies binnen de NDB bekleedt waardoor hij voor het huidige bestuur een zeer welkome aanvulling is.

Marcel zal de portefeuille ’toernooicoördinator’ op zich nemen, waardoor hij zich zal inzetten om een uitdagend toernooiprogramma voor alle leden op te stellen. De afgelopen seizoenen zijn er verschillende variaties aan toernooien en rankings geprobeerd, echter was de totale opkomst niet naar tevredenheid van het bestuur. Gezien Marcel zijn verleden als toernooileiding hebben wij er alle vertrouwen in dat er een aantrekkelijk toernooiprogramma voor zo veel mogelijk leden zal worden gepresenteerd. Uiteraard houden wij alle leden op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Marcel is te bereiken via toernooien@rdbdarts.nl.

Ledenadministratie

De voormalig functie van Micha wordt op dit moment bekleed door de secretaris en er is besloten dat deze vacature niet meer ingevuld gaat worden. Hierdoor zal Nick deze functie blijven bekleden en zal er niet verder gezocht gaan worden naar nieuwe bestuursleden.

Tijdelijk vertrek Jolanda Schotte

Tijdens de bestuursvergadering van 26 mei jl. heeft Jolanda aangegeven dat zij door privé-omstandigheden tijdelijk de taken als bestuurslid neerlegt. Ze blijft wel aan als coach van onze dames LaCo-selectie. Het bestuur respecteert haar beslissing en wenst haar alle kracht en sterkte toe in de komende periode en hoopt haar in de toekomst weer als actief bestuurslid te mogen verwelkomen.

Tijdens de ALV van woensdag 15 juli a.s. zullen Bram, Kristy en Marcel aanwezig zijn en wordt hun kandidatuur ter stemming gebracht. Wij roepen de leden dan ook op om zich aan te melden voor de ALV via onze website (als vereiste voorschrift van het RIVM). De vergadering vind plaats in Sportcafé de Vrijboom en start om 20:00 uur. Tot dan!

Met sportieve groet,

Bestuur RDB