Uitnodiging ALV maandag 11 juli om 20:00 uur

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022. Deze zal plaatsvinden op maandag 11 juli a.s. bij Sportcentrum Arcus te Wijchen en begint om 20.00 uur. Agenda De agenda van de deze editie zal bestaan uit het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen de R.D.B., het samenstellen van bestuur en commissies, het vaststellen van de notulen van de voorgaande ALV en uiteraard de reglementswijzigingen. Daarnaast zoomen we in op het financiële deel van onze bond en wordt de begroting voor het nieuwe seizoen ter goedkeuring aangeboden. Het definitieve inhoudelijke jaarverslag zal dan ook uiterlijk maandag 27 juni op onze website ter inzage van alle leden worden gepubliceerd. In verband met het afsluiten van het financiële boekjaar op 1 juli zal het financiële deel later worden toegevoegd en uiterlijk vrijdag 8 juli beschikbaar worden gesteld ter inzage. De agenda zal dit jaar tevens inzoomen op de voorgenomen contributieverhoging van de NDB en de gevolgen die wij voor de toekomst van de RDB voorzien, blikken we terug op het gebruik van applicatie Teambeheer en wat wij voor komend seizoen van plan zijn mocht er geen roet in het eten gegooid gaan worden door eventuele maatregelen rondom wat voor virus dan ook. Een uitgebreide en interessante agenda! Samenstelling Bestuur  Er zullen enkele wijzigingen plaats gaan vinden binnen het bestuur. Onze penningmeester Joost Geurts heeft aangegeven zijn termijn als penningmeester niet te verlengen, en na herhaalde oproepen heeft zich hier tot op heden nog geen nieuwe kandidaat voor gemeld. Het bestuur hoopt een geschikte kandidaat te vinden en heeft hiervoor een vacatureomschrijving voor online geplaatst. Zeg het voort en hopelijk hebben wij snel onze nieuwe penningmeester gevonden! Daarnaast heeft Guido Boskeljon aangegeven dat hij zijn termijn als bestuurslid niet wenst te vervolgen omdat het voor hem niet de juiste keuze was. Ook voor hem zoeken wij een vervanger. Ben jij of ken jij iemand die graag een bijdrage wil leveren voor de vereniging vanuit een bestuursfunctie, meld je dan snel bij onze voorzitter! Aanmelden als bestuurs- of commissielid Omdat het bestuur geen functies toewijst -maar de ALV- staat het alle leden vrij om zich verkiesbaar te stellen voor één van de vacante posities binnen het bestuur. Het bestuur roept haar leden dan ook op zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 11 juli 2022 verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in één van onze commissies. De vacatures en beschrijvingen van de taken en werkzaamheden zijn uitgebreid terug te vinden op onze website onder de onderwerpen ‘vacatures’ en ‘informatie’. Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl. Dé plek om je mening te laten horen! Wij beseffen terdege dat de datum bijna in de zomervakantie valt, echter boden de omstandigheden geen eerdere gelegenheid. Wij hopen dat – ondanks de drukte rondom de aanstaande vakantieperiode – zo veel mogelijk leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan dé plek om hun stem te laten gelden en mening te laten horen. Indienen voorstellen tot spelregelwijzigingen Alle leden krijgen tot en met zondag 5 juli de gelegenheid om een voorstel in te dienen tot reglementswijziging*. Hierna sluit deze termijn en zullen eventuele nieuwe voorstellen niet meer in behandeling worden genomen tijdens de ledenvergadering van 2022. Alle ingediende voorstellen zullen uiterlijk 6 juli 2022 op onze website worden gepubliceerd. * voorstellen tot reglementswijzigingen kunnen worden ingediend via secretaris@rdbdarts.nl. Aanmelden Net zoals vorig jaar vragen wij leden om zich aan te melden voor de vergadering. Aanmelden kan via het formulier op de homepage van onze website. Het bestuur verzoekt alle speelgelegenheden en captains om team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben! Wij hopen iedereen te zien op 11 juli! Met sportieve groet, Bestuur RDB [gravityform id=”11″ title=”true” description=”true”]

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *