Beste leden,

Op 1 september heeft het bestuur haar protocol gepresenteerd waarbij er voldaan kan worden aan het horecaprotocol, de lokale noodverordening van de 3 veiligheidsregio’s en het protocol van NOC*NSF ‘ verantwoord binnensporten’. Dit document maakte pijnlijk duidelijk hoe vergaand de maatregelen zijn die op dit moment toegepast moeten worden.

Alle teams en locaties hebben de mogelijkheid gekregen om aan te geven of zij hier aan kunnen en willen voldoen. Op basis van de overweldigende reacties kan het bestuur niet anders dan besluiten de competitie niet te starten. Een klein deel van de speelgelegenheden heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan de gestelde eisen en liefst 89 teams hebben tot en met 15 september aangegeven niet te willen deelnemen.

Hierdoor blijft er te weinig over om op fatsoenlijke wijze de competitiewedstrijden vorm te geven en zullen er tot nader order geen teamactiviteiten worden georganiseerd. De NDB heeft tot op heden al haar activiteiten uitgesteld tot minimaal 1 januari, waarna de situatie opnieuw bekeken zal worden.

Het bestuur zal echter niet stilvallen en komt begin oktober met meer nieuws omtrent de nabije toekomst. Tevens zullen we dan een update verstrekken over de betaalde contributie.

Met sportieve groet,

Bestuur RDB