Algemene Ledenvergadering RDB 2 maart

Op 2 maart werd de ALV van de Rivierenland Darts Bond in café ‘t Mirakel gehouden. Er waren 53 leden aanwezig en 34 leden hadden een machtigingsformulier meegegeven.

Een kort overzicht van de vergadering en de behandelde punten:

Aftredend voorzitter Serge Terburg opende de vergadering.
De notulen van de ALV van 2005 en de captainsvergadering werden goedgekeurd
De jaarrekening 2005 en de begroting 2006 werden goedgekeurd
De jaarverslagen bestuur en commissies 2005 werden goedgekeurd

Een hot item op de agenda waren de voorstellen tot reglementswijzigingen.
Met een redelijke meerderheid is het voorstel tot speltypewijziging in de 2e divisie aangenomen. In de koppelpartijen zal Tac-tics plaats maken voor best of 3 501.
Er was enige onduidelijkheid over het voorstel wat betreft de captainsgame in de ere en eerste divisie. Uiteindelijk werd er gestemd over het vervangen van de bierronde in een captainsronde. Dit voorstel werd door de ALV afgewezen.
In het reglement van speelgelegenheden is opgenomen dat speelgelegenheden verantwoordelijkheid dragen voor hun teams. Dit betekent dat speelgelegenheden aangesproken kunnen worden voor het gedrag van hun teams in zowel thuis- als uitwedstrijden.

Een ander onderwerp dat veel stof deed opwaaien was het voorstel van de tuchtcommissie om de schorsing van het oud-lid met lidnummer 2030244 om te zetten in een royement. Dit voorstel werd gedaan naar aanleiding van het feit dat de tuchtcommissie had geconstateerd dat de oudspeler ten tijde van de schorsing onreglementair deel heeft genomen aan meerdere wedstrijden voor een team.
Er was veel onduidelijkheid over hoe de reglementen in elkaar staken. Steeds weer moest uitgelegd worden dat het niet om een uitspraak van de tuchtcommissie ging maar om een voorstel van de tuchtcommissie. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de dartbond en is de enige die over het royeren van een (oud)speler uitspraak mag doen.
Na een langdurige levendige discussie werd er gestemd en de ALV besliste dat schorsing werd omgezet in een royement.

De RDB heeft een nieuwe voorzitter gekozen. Leon Busschops werd door de ALV gekozen als de opvolger van Serge Terburg. Helaas kon Leon zelf niet aanwezig zijn vanwege ernstige familieomstandigheden.
Tevens is er een nieuw algemeen bestuurslid gekozen, Micha Jans. Micha gaat de volledige ledenadministratie op zich nemen.
De commissieleden die zich beschikbaar stelden werden allen aangenomen. Enkele nieuwe commissieleden meldden zich aan en ook zij werden gekozen.

Na de rondvraag werd de vergadering door de inmiddels oud-voorzitter Serge Terburg omstreeks half twaalf gesloten.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *