Algemene Ledenvergadering RDB 2005

De Algemene Ledenvergadering van woensdag 30 maart verliep vlotjes en kende een rustig verloop. Om 20.00 uur opende de voorzitter in café ’t Mirakel de vergadering. In hoog tempo werden de verschillende agendapunten besproken en om 22.00 uur konden de 35 aanwezigen alweer huiswaarts.

In vogelvlucht de belangrijkste punten van de vergadering:

– De notulen van ALV 15 maart 2004, de notulen van de Bijzondere ALV 13 april 2004 en de notulen van de Captainsvergadering 2 september 2004 zijn goedgekeurd.
– Het financieel verslag 2004 is goedgekeurd evenals de begroting 2005.
– Het verzoek om Jan Stahli, Riet den Hartog en Ruud Berger tot ereleden te benoemen is niet gehonoreerd.
– De voorstellen tot reglementswijzigingen van artikel 6, 11, 31, 35, 37E en 44 van het wedstrijdreglement zijn aangenomen.
– De bestuursleden Simon Onder de Linden, Robert Bloemendaal, Nelly Strijbos en Serge Terburg zijn allen herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.
– Enkele commissieleden zijn herkozen en enkele andere leden hebben zich voor verschillende commissies aangemeld.

De artikelwijzigingen worden nog even nader belicht. Meest opvallend zijn waarschijnlijk wel de wijzigingen in artikel 11 en 37 lid e.

Artikel 11 gaat over bekerwedstrijden. Volgend jaar zal de bekeropzet volledig anders worden. Het bekertoernooi zal worden opgesplitst in twee toernooien, de Rivierenland Masters en de Rivierenland Trophy. In de Rivierenland Masters spelen 32 teams, de eredivisieteams + de teams die het beste presteren in het bekertoernooi. De puntentelling wordt berekend aan de hand van de bekerresultaten van de afgelopen drie seizoenen. De overige teams zullen in de Rivierenland Trophy spelen.

Het was de captain van ’t Anker 1, Hugo Zomerschoe, die het voorstel indiende om artikel 37 lid e te veranderen. Zijn betoog over waarom de vierde divisie in de singlepartijen over moest stappen naar een “ best of 5” was overtuigend en kreeg bijval van enkele spelers uit de vierde divisie. Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen. Volgend seizoen dus ook in de 4e divisie “ best of 5” .

Artikel 6 handelt over de verplichting om te verschijnen op de divisiekampioenschappen of nacompetitie en promotie/degradatiewedstrijden. Indien uw team niet verschijnt dan start uw team het nieuwe seizoen met 5 strafpunten. Voor de nacompetitie en degradatie/promotiewedstrijden geldt tevens dat u elk recht verspeelt op promotie, danwel divisiebehoud indien uw team niet verschijnt.

In artikel 31 is de straf voor het mee laten spelen van een onreglementaire speler gewijzigd van 0 punten voor de wedstrijd in 5 strafpunten voor die wedstrijd. Tevens kan de tuchtcommissie verdere sancties opleggen.

Artikel 35 geeft een vollediger beschrijving hoe men met 3 spelers een wedstrijd dient te spelen.

Artikel 44 gaf een summiere, niet complete uitleg van het spel Tac-tics. Dit is aangepast.

De notulen van deze vergadering zullen binnen acht weken worden gepubliceerd.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *