De ALV van donderdag 15 maart is rustig verlopen. Helaas waren er slechts 31 leden waren aanwezig. Een schaars aantal voor een vergadering waar jaarlijks de belangrijkste beslissingen over onze dartsbond worden genomen. De aanwezige leden waren goed voorbereid en daardoor konden de agendapunten inhoudelijk goed en snel besproken worden
De notulen van de ALV van vorig jaar werden goedgekeurd, evenals de notulen van de captainsvergadering en het financieel verslag 2006.

Belangrijk punt op de agenda waren de reglementswijzigingen.

De voorstellen tot reglementswijzigingen werden met goedkeuring van de ALV aangenomen. Sommige voorstellen tot reglementswijzigingen werden na enige discussie op kleine punten aangepast.
Het belangrijkste punt voor de competitie was het aannemen van het voorstel tot reglementswijziging van speltype in de tweede divisie, een jaarlijks terugkerend onderdeel op de vergadering. In de tweede divisie zal volgend seizoen in de koppelpartijen “best of three 701” worden gespeeld.
Een andere wijziging om in de gaten te houden is het reglement betreffende uitgestelde wedstrijden
Een wedstrijd moet 72 uur van te voren bij de tegenstander afgemeld worden. Het komt regelmatig voor dat als een captain die een wedstrijd uit wil stellen, hij/zij de captain van de tegenstander niet tijdig kan bereiken.
In dat geval moet het wedstrijdsecretariaat 72 uur voor aanvang van de wedstrijd ingelicht worden. Het wedstrijdsecretariaat kan dan de nodige stappen ondernemen.

Alle aanwezige leden hadden voor aanvang van de vergadering de eerste editie van “Tops” ontvangen. Na de uitleg over het kostenplaatje en de werkwijze door de redacteur van het magazine werd dit onderdeel door de ALV met volle tevredenheid goedgekeurd.

Aangezien Hermien Straten na enkele jaren trouwe dienst haar taken in het bestuur dit seizoen heeft neergelegd stond de functie van secretaris open. Er hadden zich geen kandidaten gemeld. Het bestuur bracht zelf een oplossing naar voren en stelde voor om Peter Meeuws ad interim aan te nemen voor een periode van een half jaar.
Met instemming van de ALV konden we Peter verwelkomen in het bestuur.