Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2015. Deze zal plaatsvinden op woensdag 25 maart a.s. in D.C. de Rijnvogels, Drielse Rijndijk 61a in Driel en begint om 20.30. Tijdens deze ALV zullen o.a. het jaarverslag 2014 en de begroting voor 2015 worden besproken. Ook evt. voorstellen tot reglementswijziging zullen op deze avond aan de orde komen evenals het (opnieuw) kiezen van bestuursleden.

 

Zowel de definitieve agenda, het jaarverslag als de begroting is via deze link te downloaden. Tot 20 maart zal het mogelijk zijn agendapunten in te dienen voor de ALV. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar

voorzitter@rdbdarts.nl

 

Alleen op vertoon van de spelerspas wordt toegang tot de vergaderzaal verleend.

 

Hierbij tevens een verzoek aan alle speelgelegenheden en captains om je team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Tot de 25ste maart!