Uitnodiging Algemene Ledenvegadering op 29 maart a.s.

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze zal plaatsvinden op woensdag 29 maart a.s. in Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34 in Elst en begint om 20.30. Tijdens deze ALV zullen o.a. het jaarverslag 2016 en de begroting voor 2017 worden besproken. Ook evt. voorstellen tot reglementswijziging zullen op deze avond aan de orde komen evenals het (opnieuw) kiezen van bestuursleden.

Zowel de definitieve agenda, het jaarverslag als de begroting is binnenkort online te verwachten. Tot 25 maart zal het mogelijk zijn agendapunten in te dienen voor de ALV. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorstellen voor reglementswijzigingen. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar: voorzitter@rdbdarts.nl

Alleen op vertoon van de spelerspas wordt toegang tot de vergaderzaal verleend.

Hierbij tevens een verzoek aan alle speelgelegenheden en captains om je team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Tot de 29ste maart!

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *