Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 maart

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016. Deze zal plaatsvinden op woensdag 30 maart a.s. in D.C. de Rijnvogels, Drielse Rijndijk 61a in Driel en begint om 20.30. Tijdens deze ALV zullen o.a. het jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016 worden besproken. Ook evt. voorstellen tot reglementswijziging zullen op deze avond aan de orde komen evenals het (opnieuw) kiezen van bestuursleden.
 
 
Zowel de definitieve agenda, het jaarverslag als de begroting is binnenkort online te verwachten. Tot 25 maart zal het mogelijk zijn agendapunten in te dienen voor de ALV. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorstellen voor reglementswijzigingen. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar: voorzitter@rdbdarts.nl
 
 
Alleen op vertoon van de spelerspas wordt toegang tot de vergaderzaal verleend.
 
 
Hierbij tevens een verzoek aan alle speelgelegenheden en captains om je team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!
 
 
Tot de 30ste maart!

Related Articles