Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 15 juli 2020

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2020. Deze zal plaatsvinden op woensdag 15 juli a.s. in Sportcentrum Arcus te Wijchen en begint om 20.00 uur.

De omstandigheden van de afgelopen maanden zijn inmiddels uitgebreid benoemt. dus heel uitgebreid uitleggen waarom de ALV geen doorgang heeft gevonden op de oorspronkelijke datum is dan ook vrij overbodig.

Agenda

De agenda van de deze editie zal bestaan uit het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen de R.D.B., het samenstellen van bestuur en de vele commissies, het vaststellen van de notulen van de voorgaande ALV en BALV en uiteraard de spelregelwijzigingen. Daarnaast zoomen we in op het financiële deel van onze bond en wordt de begroting voor het nieuwe seizoen ter goedkeuring aangeboden. Het definitieve inhoudelijke jaarverslag zal dan ook voorafgaand begin juli op onze website ter inzage van alle leden worden gepubliceerd.

Aanmelden als bestuurs- of commissielid

Het bestuur roept haar leden op zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 15 juli 2020 verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in één van onze commissies. De vacatures en beschrijvingen van de taken en werkzaamheden zijn uitgebreid terug te vinden op onze website onder de onderwerpen ‘vacatures’ en ‘informatie’. Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Dé plek om je mening te laten horen!

Wij beseffen terdege dat de datum officieel in de zomervakantie valt, echter boden de omstandigheden geen eerdere gelegenheid. Het bestuur geeft de voorkeur aan een vergadering waarbij de leden (uiteraard op 1,5 meter) fysiek aanwezig zijn zodat iedereen alle ins en outs weet richting het nieuwe seizoen. Wij hopen dat – ondanks de vakantieperiode – zo veel mogelijk leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan dé plek om hun stem te laten gelden en mening te laten horen.

Indienen voorstellen tot spelregelwijzigingen

Alle leden krijgen tot en met zondag 12 juli de gelegenheid om een voorstel in te dienen* tot reglementswijziging. Hierna sluit deze termijn en zullen eventuele nieuwe voorstellen niet meer in behandeling worden genomen tijdens de ledenvergadering van 2020. Alle ingediende voorstellen zullen uiterlijk 13 juli 2020 op onze website worden gepubliceerd.

Reserveren

Wat anders dan anders is dat ieder lid van te voren dient te reserveren. Dit geldt op dit moment niet alleen voor de horeca maar ook voor een algemene ledenvergadering. Reserveren kan vanaf zaterdag 30 mei via het formulier op de homepage van onze website. Let op! Leden die niet van te voren hebben gereserveerd zullen helaas geen toegang tot de vergadering verleend kunnen worden.

Het bestuur verzoekt alle speelgelegenheden en captains om team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Wij hopen iedereen te zien op 15 juli!

* voorstellen tot reglementswijzigingen kunnen worden ingediend via secretaris@rdbdarts.nl

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *