Uitnodiging ALV 2023 op vrijdag 7 juli a.s.

Algemene Ledenvergadering – 27 januari 2023 – SC Scheemda

Beuningen, juni 2023,

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 juli a.s. bij Sportcentrum Arcus te Wijchen en begint om 20.00 uur.

Dé plek om je mening te laten horen!

De ALV is de plek waar beslissingen worden genomen die voor alle leden van toepassing kunnen zijn. Het maakt daarbij niet uit of je in de 3e divisie of Eredivisie speelt. Het is de plek waar reglementswijzigingen – die ieder lid mag indienen – worden besproken en wordt besloten of deze per aankomend seizoen van kracht zullen zijn.

Indienen voorstellen tot spelregelwijzigingen

Alle leden krijgen tot en met zondag 2 juli de gelegenheid om een voorstel in te dienen tot reglementswijziging. Dit doe je door jouw gewenste wijziging zo uitgebreid mogelijk te beschrijven in een e-mail. Die mag je sturen naar voorzitter@rdbdarts.nl.  Hierna sluit deze termijn en zullen eventuele nieuwe voorstellen niet meer in behandeling worden genomen tijdens de ledenvergadering van 2023. Alle ingediende voorstellen zullen uiterlijk 3 juli 2022 op onze website worden gepubliceerd.

Wij hopen dat – ondanks de drukte die deze periode altijd met zich meebrengt – zo veel mogelijk leden in de gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje deel te nemen aan dé plek om hun stem te laten gelden en mening te laten horen.

Agenda

De agenda van deze editie zal bestaan uit het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen de R.D.B., het samenstellen van bestuur en commissies, het vaststellen van de notulen van de voorgaande ALV en uiteraard de reglementswijzigingen.

Daarnaast zoomen we in op het financiële deel van onze vereniging en wordt de begroting voor het nieuwe seizoen ter goedkeuring aangeboden. Het definitieve inhoudelijke jaarverslag zal uiterlijk vrijdag 23 juni op onze website ter inzage van alle leden worden gepubliceerd. In verband met het afsluiten van het financiële boekjaar op 1 juli zal de kascommissie spoedig bijeenkomen en hun oordeel wordt direct daarna toegevoegd. De financiën zullen wel reeds beschikbaar zijn in het jaarverslag. Eventuele wijzigingen zullen uiteraard op de vergadering worden toegelicht.

*NIEUW* Prijsuitreiking kampioenen en winnaars Speler van het Seizoen

Nieuw is de toevoeging van de prijsuitreiking voor onze kampioenen. We hebben enkele jaren geen huldiging kunnen organiseren en willen dat niet nogmaals zomaar voorbij laten gaan. Teams strijden van september tot en met juni voor hun titels en dat mag gevierd worden ook! Vanaf 19:00 uur zullen wij de teams ontvangen en op gepaste wijze eren voor hun prestaties. Het wordt zeer gewaardeerd (en aangeraden) om dus al iets eerder naar Wijchen af te reizen om hier bij te zijn.

Alles bij elkaar een uitgebreide en interessante agenda!

Samenstelling Bestuur          

Er zullen enkele wijzigingen plaats gaan vinden binnen het bestuur. Algemeen bestuurslid Marcel Janssen heeft helaas noodgedwongen zijn bestuurstaken neer moeten leggen en zal geen nieuwe termijn aangaan. Na jarenlange trouwe dienst als voorzitter, algemeen bestuurslid en coach van de herenselectie heeft Stef Onderstal aangegeven zijn termijn als algemeen bestuurslid niet te vervolgen.

In de aanloop naar de ALV hebben zich een aantal nieuwe kandidaten gemeld. Op het moment van schrijven heeft Celine van den Berg zich kandidaat gesteld om tot het bestuur toe te treden en de ledenadministratie op zich te nemen. Zij stelt zich graag voor tijdens de ALV. Wij hopen spoedig bekend te kunnen maken wie zich nog meer kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur van deze mooie vereniging!

Wij blijven daarnaast altijd op zoek naar leden die met ons aan het roer van de vereniging willen staan. Ben jij of ken jij iemand die graag een bijdrage wil leveren voor de vereniging vanuit een bestuursfunctie, meld je dan snel bij onze voorzitter!

Aanmelden als bestuurs- of commissielid

Omdat het bestuur geen functies toewijst -die taak is voorbehouden aan de ALV- staat het alle leden vrij om zich verkiesbaar te stellen voor één van de vacante posities binnen het bestuur. Het bestuur roept haar leden dan ook op zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 7 juli verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in één van onze commissies. De vacatures en beschrijvingen van de taken en werkzaamheden zijn uitgebreid terug te vinden op onze website onder de onderwerpen ‘vacatures’ en ‘informatie’.

Aanmelden kan via de website of een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Aanmelden

Net zoals vorig jaar vragen wij leden om zich aan te melden voor de vergadering. Aanmelden kan via een e-mailbericht naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Het bestuur verzoekt alle speelgelegenheden en captains om team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Wij hopen iedereen te zien op 7 juli!

Met sportieve groet,

Bestuur RDB

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *