Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op zondag 29 maart 2020

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de voorjaarseditie van de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze zal plaatsvinden op zondag 29 maart a.s. in de bovenzalen bij Sportcafé de Vrijboom te Beuningen en begint om 14.00 uur.

Vanaf 2020 kent de ledenvergadering een voorjaars- en een najaarseditie. Het bestuur is van mening dat gezien de nieuwe looptijd van het financiële boekjaar het verstandiger is om twee edities te organiseren. De agenda van de voorjaarseditie zal bestaan uit nieuwe ontwikkelingen binnen de R.D.B., het samenstellen van bestuur en de vele commissies, het vaststellen van de notulen van de voorgaande ALV en BALV en uiteraard de spelregelwijzigingen. De najaarseditie – of beter gezegd de zomereditie – zal voornamelijk gericht zijn op het financiële deel van onze bond en de begroting voor het nieuwe seizoen. Het definitieve inhoudelijke jaarverslag zal dan ook voorafgaand aan deze editie worden gepubliceerd.

Het bestuur roept haar leden op zich voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2020 verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in één van onze commissies. De vacatures en beschrijvingen van de taken en werkzaamheden zijn uitgebreid terug te vinden op onze website onder de onderwerpen ‘vacatures’ en ‘informatie’. Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Er is dit keer tevens gekozen om de ALV niet langer te organiseren op een speeldag. Wij hopen dat er hierdoor meer leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan dé plek om hun stem te laten gelden en mening te laten horen.

Alle leden krijgen tot en met zondag 22 maart de gelegenheid om een voorstel in te dienen* tot reglementswijziging. Hierna sluit deze termijn en zullen eventuele nieuwe voorstellen niet meer in behandeling worden genomen tijdens de ledenvergadering van 2020. Alle ingediende voorstellen zullen uiterlijk 23 maart 2020 op onze website worden gepubliceerd.

Het bestuur verzoekt alle speelgelegenheden en captains om team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Wij hopen iedereen te zien op 29 maart!

* voorstellen tot reglementswijzigingen kunnen worden ingediend via secretaris@rdbdarts.nl

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *