Het bestuur van de RDB nodigt alle leden van harte uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 juni in de bovenzaal van Sportcafé de Vrijboom in Beuningen. De vergadering zal om 20.00 beginnen.

Tijdens deze bijzondere Algemene Ledenvergadering zullen de financiële stukken welke wij niet konden overleggen op de ALV van 24 april jl. alsnog besproken worden. Inmiddels zijn de financiele stukken beschikbaar.

Jaarcijfers 2017

Verschil cijfers 2016 en 2017

Tevens zal er gestemd moeten worden over wijziging van de statuten om de financiële stukken niet per kalenderjaar maar per seizoensjaar aan de leden te kunnen presenteren.

Het is niet mogelijk andere punten in te dienen voor deze vergadering omdat het hier een bijzondere ALV betreft die slechts over dit onderwerp zal gaan.

Het machtigingsformulier voor de stemmingen is hier te vinden.

Tot woensdag 13 juni!