Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden de nieuwe begroting goed gekeurd en daarmee ingestemd met een contributieverhoging van 2,50. De contributie komt daarmee uit op 30 euro.
Binnenkort kunt u hier een kort verslag lezen van de overige zaken welke tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering besproken zijn en welke besluiten zijn genomen.