Beste leden,

Ter voorbereiding op de ALV van komende maandag treffen jullie via deze link het jaarverslag en vergaderstukken voor de vergadering.

In verband met de zeer late afronding van de competitie konden enkele zaken pas zeer laat worden verwerkt, maar het verslag is compleet op het financiële deel na. In verband met ziekte van onze penningmeester hebben wij helaas nog geen financiële verantwoording ontvangen en is ook de afspraak met de kascommissie van woensdag 6 juli jl. niet doorgegaan. Hierdoor ontstaat er een bijzondere situatie. De financiële afhandeling zal moeten worden gedaan in een BALV met een nieuwe penningmeester. Tijdens de komende ALV hebben wij namelijk een nieuwe kandidaat die de taken van onze huidige penningmeester Joost zal overnemen. Hoe dit er exact uit zal zien zullen wij spoedig bekend maken.

Wij wensen alle leden veel leesplezier en hopelijk tot aanstaande maandag in Wijchen!

Met sportieve groet,

Bestuur RDB