Er is bij de planning voor het  huidige seizoen een fout gemaakt door de datum van de ALV op 6 april 2010 te plannen. Dit is volgens het huishoudelijk reglement te laat aangezien in artikel 15, lid 1 duidelijk staat dat dit jaarlijks vóór 1 april dient te gebeuren.

Het bestuur heeft daarom een nieuwe datum vastgesteld op 29 maart 2010. Binnenkort ontvangt iedere captain een uitnodiging voor deze vergadering en een agenda.

Dus: Noteer het vast in je agenda: 29 maart 2010 ALV van de RDB!