Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt haar leden van harte uit voor de extra Algemene Ledenvergadering.

Gezien het belang van de te nemen besluiten hopen wij op een grote opkomst.

Datum: 24 mei 2009
Plaats: Triavium te Nijmegen
Aanvangstijd: 10.00 uur

Met vriendelijke groet,

Danny Janssen
voorzitter

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 mei 2009

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 31 maart 2009

3. Vaststellen reglementswijzigingen

4. Vaststellen begroting 2009

5. Voorstel afwikkeling ranking 2008/2009

6. Opzet nieuwe RDB-ranking 2009/2010

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Sluiting

Klik hier voor de inhoud van de vergaderstukken.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *