DOWNLOAD de vergaderstukken HIER.

Beuningen, oktober 2022,

Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2022. Deze zal plaatsvinden op maandag 24 oktober a.s. bij Sportcentrum Arcus te Wijchen en begint om 20.00 uur.

Agenda

De agenda van de deze editie zal bestaan uit het inzoomen op het financiële deel van onze bond en wordt de begroting voor het nieuwe seizoen ter goedkeuring aangeboden. Het definitieve inhoudelijke jaarverslag wordt met deze uitnodiging ter inzage van alle leden gepubliceerd.

De agenda zal dit jaar tevens bestaan uit een tweetal reglementaire zaken; de aangepaste statuten naar aanleiding van de nieuwe wetgeving voor verenigingen en een de invoering van een jaarlijkse verplichte captainsvergadering. Een korte, maar interessante agenda!

Aanmelden als bestuurs- of commissielid

Omdat het bestuur geen functies toewijst -maar de ALV- staat het alle leden vrij om zich verkiesbaar te stellen voor één van de vacante posities binnen het bestuur. Het bestuur roept haar leden dan ook op zich voorafgaand aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in één van onze commissies. De beschikbare portefeuilles binnen het algemeen bestuur zijn ‘toernooien’ en ‘LaCo coördinator’. Heb je interesse? Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Dé plek om je mening te laten horen!

Wij beseffen terdege dat de datum tijdens een competitieweek valt, echter is dit de enige datum waarop er slechts 3 wedstrijden worden gespeeld. Wij hopen dus dat zo veel mogelijk leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan dé plek om hun stem te laten gelden en mening te laten horen.

Aanmelden

Net zoals vorig jaar vragen wij leden om zich aan te melden voor de vergadering. Aanmelden kan via een e-mail naar voorzitter@rdbdarts.nl.

Het bestuur verzoekt alle speelgelegenheden en captains om team(s) dan wel teamgenoten in te lichten over de ALV zodat we wellicht een representatieve opkomst hebben!

Wij hopen iedereen te zien op 24 oktober!

Met sportieve groet,

Bestuur RDB

DOWNLOAD de vergaderstukken HIER.