Beste leden,

Aan het begin van de zomervakantie is de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Hiervan hebben alle leden het verslag nog tegoed, deze is hier online terug te vinden. Er zal spoedig meer bekend worden gemaakt omtrent de BALV, welke gepland staat voor eind oktober. Tijdens deze vergadering worden de financiën inclusief jaarverslag en begroting, het voorstel voor gewijzigde statuten en de captainsbijeenkomst worden besproken. De uitnodiging volgt spoedig.

Met sportieve groet,

Bestuur RDB