Op dinsdag 28 mei 2019 waren 31 leden aanwezig tijdens de ALV van 2018/2019. Als gevolg van de wijziging van het boekjaar ging deze vergadering over een langere periode dan 1 jaar. Waar voorafgaand verwacht werd dat er tot in de late uurtjes vergaderd zou worden, waren we net voor 23:30 uur klaar. De notulen beschrijven de besproken onderwerpen en voorzien in de uitslag van de 17 ingediende voorstellen tot reglementswijzigingen.
De 31 leden brachten een totaal van 32 machtigingen met zich mee, waardoor er per voorstel 63 stemmen waren. Dit vormt helaas een schril contrast met onze 1136 stemgerechtigde leden, hiermee bracht slechts een kleine 5% van de leden haar stem uit over zaken die vanaf volgend seizoen voor alle leden gelden. Het bestuur kan dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering, om zo je stem te laten horen en gelden. Discussies via social media door leden die niet de moeite nemen om aanwezig te zijn (legitieme redenen uitgezonderd) gaan dan ook langs het bestuur heen. Het zou deze leden sieren om zich te weerhouden van het maken van allerlei verwijten als men niet eens de moeite neemt om zich te mengen in de discussie op de avond.
Highlights ALV 2018/2019
– Michiel Ruijs heeft zijn taak als algemeen bestuurslid neergelegd. Het is voor hem niet langer te combineren met zijn eigen zaak en privé
– Martin Spaninks is afgetreden als penningmeester
– Joost Geurts is met overweldigende meerheid verkozen tot nieuwe penningmeester
– De begroting voor het nieuwe seizoen zal pas goedgekeurd gaan worden tijdens een BALV, die nog voorafgaand aan het nieuwe seizoen zal worden georganiseerd
– De 17 voorstellen zijn besproken, enkele zaken zullen in aangepaste vorm opnieuw ter sprake worden gebracht tijdens de BALV.
De notulen zijn te vinden via onderstaande link:
Het bestuur bedankt de aanwezige leden voor hun actieve deelname tijdens de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie toe.
Tot volgend seizoen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Rivierenland Darts Bond