Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van volgende week woensdag bij Sportcentrum Arcus is het jaarverslag online gepubliceerd. Hierin is het door het Coronavirus verstoorde seizoen besproken en uitgelicht. Het bevat een verslag van onze competities, kijkt terug op het financiële resultaat en vooruit met de begroting. Het bevat enkele voorgestelde reglementswijzigingen en bevat uiteraard het machtigingsformulier in de bijlage.

Wij hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten in Wijchen! Let op, je dient vooraf te ‘reserveren’, één van de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Doe dit via het formulier op de homepage. Vragen? Stuur je bericht naar onze voorzitter via voorzitter@rdbdarts.nl.

Het jaarverslag vind je hier.

Met sportieve groet,

Bestuur RDB