Het afgelopen LaCo seizoen is turbulent verlopen. Door een verschil in inzicht tussen de LaCo-herencoach en spelers enerzijds en het bestuur anderzijds heeft de heren LaCo coach zijn taken aan het einde van het seizoen neergelegd. Overleg tussen spelers, coach, het bestuur en het opstappen van de LaCo-coördinator (één van de vragen van de spelers en coach) heeft uiteindelijk niet het beoogde doel van het RDB-bestuur bereikt; het behouden van Erik van Zanten als LaCo-herencoach. Vrijwel het volledige LaCo-herenteam heeft hierop ook aangegeven te stoppen als LaCo-speler.

 

Er zijn gesprekken geweest met een beoogde nieuwe coach, deze heeft helaas besloten de functie niet te accepteren. Mede daarom hebben wij als bestuur besloten geen haastklus te maken van het invullen van deze sleutelfunctie voor de heren-LaCo. Deze beslissing heeft als gevolg dat wij komend seizoen geen LaCo zullen hebben voor de heren. Wij zijn momenteel bezig met een plan van aanpak en een planning hiervoor zodat we per seizoen 2016-2017 weer een representatief LaCo-herenteam op de been  zullen hebben met een gedreven LaCo-herencoach. Dit plan van aanpak en bijbehorende planning zullen wij zo spoedig mogelijk presenteren op onze website en tijdens de captainsvergadering toelichten.

 

In dit plan van aanpak zullen wij ook de toekomst en ontwikkeling van het LaCo-damesteam meenemen, al zal dit team komend seizoen gewoon de RDB behartigen tijdens het LaCo seizoen.

 

Vraag:

Ben je geïnteresseerd in de functie van LaCo-herencoach of zou je als LaCo-speler willen uitkomen voor de Rivierenland Darts Bond? Meld je dan aan via voorzitter@rdbdarts.nl