De leden van de RDB hebben op de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 13 april jl. definitief gekozen om mee te gaan met de veranderingen die binnen de NDF plaatsvinden.
Er waren 23 leden aanwezig op deze BALV waaronder 3 jeugdleden die nog geen stemrecht hebben. Inclusief 6 machtigingen waren er 26 gerechtigde stemmen te tellen. Alle 26 stemmen hebben er voor gekozen om mee te gaan met de NDF-omvorming. Daarmee maakt de RDB nu een duidelijke en definitieve keuze om mee te gaan op de weg die de NDF is ingeslagen.