Geachte leden van de Rivierenland Darts Bond, 
 
Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van een uitspraak van de
tuchtcommissie van de RDB.
 
De tuchtcommissie dient een onafhankelijk orgaan te zijn waar de leden
klachten en claims op een eerlijke manier moeten kunnen laten behandelen.
Ons inziens hebben er in deze zaak andere belangen zwaarder gewogen die tot
deze uitspraak hebben geleid en is er dus geen sprake geweest van
onafhankelijkheid.
 
Zonder in te gaan in deze specifieke uitspraak willen wij wel melden dat wij
het vertrouwen in de meerderheid van de tuchtcommissie verloren hebben en
dat wij geen behoefte hebben in een verdere samenwerking. Bij deze zeggen
wij dan ook officieel het vertrouwen op in de tuchtcommissie en zullen wij
niet langer gebruikmaken van haar diensten.
  
Het bestuur is van mening dat twee van de drie leden door deze uitspraak de
Rivierenland Darts Bond in diskrediet hebben gebracht en de
geloofwaardigheid van de bond hebben geschaad.
 
Wij zullen met alles wat in onze macht ligt, actie ondernemen om in deze
zaak de onderste steen boven te krijgen waarbij zelfs de stap naar de
tuchtcommissie van de Nederlandse Darts Bond niet gemeden zal worden.
 
Wij bieden bij deze onze oprechte excuses aan voor deze uitspraak van de
tuchtcommissie en wij zullen de leden van de RDB vertegenwoordigen bij deze
zaak.
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik
 
Met vriendelijke groet,
Namens het voltallige bestuur van de Rivierenland Darts Bond,
 
Serge Terburg
Voorzitter