Het bestuur van de Rivierenland Darts Bond nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 24 april a.s. in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, in Nijmegen en begint om 20.00.

Tijdens deze ALV zullen o.a. het jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018 worden gepresenteerd en besproken. Ook evt. voorstellen tot reglementswijziging zullen op deze avond aan de orde komen evenals het (opnieuw) kiezen van bestuursleden.
Het jaarverslag met o.a. agenda, financieel verslag en evt. dan al binnen gekomen reglementswijzigingen zullen rond 10 april te vinden zijn op onze site www.rdbdarts.nl. Tijdens de ALV zullen wij hier verdere uitleg over verschaffen. De complete versie met alle voorstellen zullen wij dan op 21 april op onze site plaatsen. Lees verder door op de titel van dit bericht te klikken.