Verslag bestuurs vergadering 7 november 2019

Op donderdagavond kwam het voltallige bestuur bij elkaar voor de geplande vergadering.

Een aantal bakken koffie, een glas gemeentepils en een bij-gebrek-aan-cola jus-d’orange werden gebruikt om de keel te smeren. Ook dit keer had de secretaris een overvolle agenda dus het was nog maar de vraag of iedereen wel voor vrijdag thuis zal zijn. Natuurlijk gold dat niet voor de gastheer, aangezien er bij hem thuis vergaderd werd.

Het grootste agenda punt was natuurlijk het Open rivierenland 2019. Het darttoernooi van de NDB welke zij in samenwerking met haar lidorganisaties organiseert. Heel veel zaken zijn al geregeld, het draaiboek is af, de afspraak voor bespreking met de NDB staat gepland, locatie, beveiliging, banen, geluid en vele andere onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Als bestuur zijn we ook blij met de vele vrijwilligers die zich al hebben opgegeven.

We hebben nog een viertal sheet schrijvers nodig op de wedstrijddag. Verder kunnen we nog wat hulp gebruiken bij de opbouw op zaterdag 30 november en de afbraak op 1 december. Ook is er nog ruimte voor baan sponsoring, we zullen hiervoor diverse partijen aanschrijven.

In de wandelgangen horen we diverse morrende geluiden rondom het bestuur. Als nieuw bestuur is het een uitdaging om je draai te vinden. Welke beleid gaan je voeren? Waar gaan we energie insteken en welke zaken hebben prioriteit? Hoe gaan we om met de kritiek in de wandelgangen? Hoe gaan we het bestuur aanvullen? Hoe laten we zien aan de leden dat we bezig zijn voor hen, onze mooie dartsport en niet alleen zozeer voor onszelf?

Besloten is om eerst onze energie te steken in Open Rivierenland 2019 en een aparte vergadering te beleggen waarin we naast de evaluatie van het open Rivierenland ook wat heldere beleidslijnen willen uitzetten.

Verder is natuurlijk het vertrek van de ledenadministratie (Micha Jans) en de wedstrijdadministratie (Danny Weijman) besproken en hoe we daar de passend aandacht aan kunnen geven.

Naast bovengenoemde zaken zijn ook de samenwerking met Keydarts, de banencontrole, de website en diverse andere onderwerpen besproken.

Heb jij nu ook een goed idee, een aandachtspunt of feedback waar wij als bestuur iets mee kunnen doen? Schroom dan niet om ons te benaderen.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *